Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chínhh 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 7,3 tỷ USD, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5/2017 ước đạt 538 nghìn tấn với giá trị đạt 245 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,3 triệu tấn và 1 tỷ USD, tăng 1,6% về khối lượng và tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đối với mặt hàng cà phê, xuất khẩu cà phê tháng 5/2017 ước đạt 105 nghìn tấn với giá trị đạt 233 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 693 nghìn tấn và 1,57 tỷ USD, giảm 15,9% về khối lượng nhưng tăng 11% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Đáng chú ý, 5 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng cao su tăng rất mạnh về giá trị. Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5 năm 2017 đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 353 nghìn tấn và 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,8 tỷ USD

Khối lượng xuất khẩu chè tháng 5/2017 ước đạt 10 nghìn tấn với giá trị đạt 17 triệu USD, đưa khối lượng xuât khẩu chè 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 48 nghìn tấn và 73 triệu USD, tăng 14,3% về khối lượng và tăng 12,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Tháng 5/2017 khối lượng hạt điều xuất khẩu ước đạt 28 nghìn tấn với giá trị 275 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 112 nghìn tấn và 1,1 tỷ USD, giảm 9,5% về khối lượng nhưng tăng 12,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 5 năm 2017 ước đạt 22 nghìn tấn, với giá trị đạt 119 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 99 nghìn tấn và 586 triệu USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 18,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá trị xuất khẩu hàng rau quả tháng 5/2017 ước đạt 344 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu hàng rau quả 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 1,38 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 5/2017 ước đạt 513 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,9 tỷ USD, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Mặt hàng thủy sản cũng đã lấy lại được đà tăng trưởng. Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5/2017 ước đạt 618 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 2,8 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2016./.