Về hoạt động của thị trường liên ngân hàng, cập nhật của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 1.134.089 tỷ đồng, bình quân 226.818 tỷ đồng/ngày, tăng 3.379 tỷ đồng/ngày so với tuần trước; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 306.624 tỷ đồng, bình quân 61.325 tỷ đồng/ngày, tăng 1.767 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (85% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (6% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 75% và 16%.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tăng giảm trái chiều so với tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm và 1 tuần tăng lần lượt 0,05%/năm và 0,02%/năm lên mức 0,27%/năm và 0,43%/năm, trong khi đó lãi suất bình quân liên ngân hàng kỳ hạn 1 tháng giảm 0,43%/năm xuống mức 1,95%/năm.

Lãi suất VND bình quân liên ngân hàng kỳ hạn ngắn tăng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 17 – 21/07/2023: Nguồn: SBV

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần tương đối ổn định, dao động nhẹ xung quanh mức lãi suất của tuần trước. Cụ thể, lãi suất bình quân một số kỳ hạn chủ chốt như qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giữ ở mức 4,85%/năm, 4,86%/năm và 5,24%/năm./.