Kết thúc 6 tháng đầu năm, tổng tài sản riêng Ngân hàng tăng 8% so với 31/12/2016, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016, đạt xấp xỉ 269.500 tỷ đồng. Về hoạt động huy động vốn và tín dụng, đến hết ngày 30/6/2017, dư nợ cho vay của MB ước đạt 170,564 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 15% so với năm 2016; huy động vốn đạt xấp xỉ 203,596 nghìn tỷ đồng, bằng 104% so với năm 2016 và tăng trưởng 7% so với cùng kỳ. Kết quả này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn huy động của Ngân hàng trong nửa đầu năm 2017 đã được cải thiện rất mạnh mẽ. Bên cạnh đó, MB tiếp tục duy trì nhằm trong nhóm dẫn đầu về chỉ tiêu hiệu quả với ROE, ROA lần lượt ở mức 15,02% và 1,47%.

Không chỉ cải thiện hiệu quả sử dụng vốn, MB còn duy trì được tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp. Nửa đầu năm nay, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng ước khoảng 1,3%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 và vượt xa mục tiêu duy trì nợ xấu dưới 1,5% mà Ngân hàng đã đưa ra.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, MB đặt mục tiêu kinh doanh với tổng tài sản tăng 10%, vốn điều lệ tăng 6%; Huy động vốn dân cư, tổ chức kinh tế tăng từ 8% - 10%; Dư nợ cho vay tăng trưởng 16%, phù hợp với định hướng của Ngân hàng Nhà nước; Lợi nhuận trước thuế đạt 4.780 tỷ đồng (trong đó riêng ngân hàng đạt 4.500 tỷ đồng). Nợ xấu kiểm soát chặt chẽ dưới 1,35%.

Tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2017, ông Lưu Trung Thái – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB cho biết, Ban lãnh đạo đã hoàn thành phê duyệt chiến lược giai đoạn 2017 – 2021 với mục tiêu Top 5 về hiệu quả kinh doanh và an toàn, theo 4 chuyển dịch then chốt: Ngân hàng số; nâng cao quan hệ khách hàng; Quản trị rủi ro vượt trội; Nâng cao hiệu quả hoạt động công ty thành viên. Thực hiện đồng bộ 4 nhóm giải pháp: quản trị điều hành, kinh doanh, công nghệ và nhân sự.

Bên cạnh những thành tích trong hoạt động kinh doanh, MB ghi dấu ấn của mình trên thị trường tài chính trong 6 tháng đầu năm với 42 danh hiệu, giải thưởng và chứng nhận do các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế trao tặng như: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dành cho 4 Tập thể và 5 cá nhân xuất sắc giai đoạn 2015-2016; Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn Quân” dành cho Tổng giám đốc Lưu Trung Thái; Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp ngân hàng dành cho 17 gương mặt tiêu biểu… Các giải thưởng: Top 5 ngân hàng có môi trường tốt nhất Việt Nam; Top 50 Công ty hiệu quả nhất Việt Nam năm 2016; Top 10 Ngân hàng thương mại Viêt Nam Uy tín 2017; Bảng xếp hạng “500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” và “500 doanh nghiệp tăng trưởng và thịnh vượng Việt Nam năm 2017”…

Song song với các hoạt động kinh doanh, MB cũng rất tích cực, tận tâm triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và hoạt động vì cộng đồng, thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc của cán bộ, nhân viên MB với Tổ quốc với Quân đội và nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã tổ chức nhiều hoạt động, chương trình như: thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh, các bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; Xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình về nguồn lần thứ 12; Tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ; tài trợ công trình tu sửa, tôn tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ; Xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình liệt sĩ, thương binh; Thực hiện cuộc vận động đóng góp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” năm 2017. Thực hiện các hoạt động “Xây dựng nông thôn mới”, xây dựng trường học, làm đường … Tổng giá trị thực hiện là 9,2 tỷ đồng./.