Theo Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế, xã hội năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh Quảng Nam, trong năm qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 63.003 tỷ đồng, tăng 5,09% so với giá trị thực hiện năm 2016.

Năm 2017 GRDP Quảng Nam tăng 5,09%

Cũng trong năm 2017, đa số các ngành đều đạt và vượt so với kế hoạch. Cụ thể, giá trị sản xuất ngành công nghiệp đạt gần 79.000 tỷ đồng, tăng trên 2% so với năm 2016.

Du lịch và dịch vụ tăng cao. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 44,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 13,8%. Tổng lượt khách tham quan và lưu trú đạt hơn 6,1 triệu lượt, tăng 22,7%.

Cơ cấu GRDP năm 2017 chuyển dịch theo hướng tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp đạt 13.000 tỷ đồng, tăng trên 4%. Như vậy, tính đến tháng 10/2017 chỉ số giá (CPI) tăng 5,15% so với cùng kỳ. Tổng vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn đạt hơn 44.000 tỷ đồng, tăng 25,3% so với đầu năm.

Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 18.780 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa đạt gần 14.200 tỷ đồng, vượt dự toán năm. Thu xuất nhập khẩu gần 4.000 tỷ đồng, bằng 62,3% dự toán, thấp hơn 34% so với năm 2016.

Môi trường đầu tư được cải thiện, cải cách hành chính được tăng cường; Trung tâm hành chính công đưa vào hoạt động từ tháng 01/2017, đến nay nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết tại Trung tâm, rút ngắn tối thiểu 30% thời gian giải quyết.

Trong năm 2017 có 1.260 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20%, cao nhất từ khi tách tỉnh đến nay; nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh gần 6.000 doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các chính sách đối với người có công và an sinh xã hội được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,85%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo được nâng lên 55%. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám, điều trị bệnh và các chương trình y tế được triển khai rộng khắp.

Bước sang năm 2018, HĐND tỉnh Quảng Nam đã có Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Theo đó, UBND Tỉnh sẽ sớm ban hành nhiều giải pháp thực hiện nhằm đạt mục tiêu đề ra. Trong đó, tỉnh Quảng Nam sẽ chú trọng 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu phát triển thêm khoảng 1.100 doanh nghiệp, đẩy mạnh khởi nghiệp. Tổ chức thực hiện tốt công tác thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế (số thu năm 2018 cao nhưng UBND tỉnh quyết tâm hoàn thành);

Thứ hai, tăng cường quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB để thu hút và triển khai các dự án. Tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thứ ba, đẩy mạnh phát triển du lịch trong tình hình mới, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (phát triển mạnh vào hướng Nam, hướng Tây của tỉnh).

Thứ tư, thực hiện hiệu quả việc bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND, ngày 23/06/2017 của UBND Tỉnh gắn với việc di dời dân ở các địa điểm xung yếu, có nguy cơ sạt lở, lũ quét, phù hợp với quy hoạch nông thôn mới, nhất là ở các huyện miền núi.

Thứ năm, thực hiện các nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tập trung lo cho các đối tượng người có công, đối tượng xã hội trong dịp Tết nguyên đán; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; các chính sách đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo, khuyến khích thoát nghèo bền vững.

Thứ sáu, thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế; đề án vị trí việc làm gắn với cải cách chế độ công vụ, công chức. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại. Tăng cường công tác đối ngoại trong tình hình mới./.