Ông Đỗ Hoàng Phong cho biết, độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện, năm 2020 tăng hơn 2,9 triệu khách hàng vay

CIC là tổ chức đầu tiên tại Việt Nam triển khai nghiệp vụ “Xếp hạng tín dụng” vào năm 2002. Hoạt động xếp hạng tín dụng được thực hiện độc lập, là nguồn tham khảo cho các tổ chức tín dụng trong công tác quản rị rủi ro danh mục, đánh giá khách hàng vay và là công cụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong đánh giá đối tác.

Năm 2015, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã xây dựng thành công mô hình chấm điểm tín dụng thể nhân đầu tiên (1.0) theo chuẩn quốc tế. Sau 5 năm vận hành, CIC đã triển khai xây dựng mô hình mới 2.0 với sự hỗ trợ của Tập đoàn NICE – Hàn Quốc. Mô hình chấm điểm thể nhân mới đã có các bước cải tiến nổi bật cả về phương pháp xây dựng, nguồn dữ liệu và phương thức vận hành. Thông qua mô hình, toàn bộ khách hàng vay thể nhân sẽ được chấm điểm với tần suất định kỳ hàng tháng nhờ nền tảng công nghệ và thuật toán mới (học máy – machine learning). Do đó, tính chính xác và độ ổn định của mô hình được đảm bảo, cải thiện hơn so với mô hình cũ; chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan được nâng cao, tiến tới đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh cho biết, với việc nâng cấp mô hình chấp điểm tín dụng thể nhân lên 2.0, tính chính xác và độ ổn định của mô hình được đảm bảo, cải thiện hơn so với mô hình cũ; chất lượng sản phẩm dịch vụ liên quan được nâng cao, tiến tới đạt các tiêu chuẩn quốc tế.

Theo Tổng giám đốc CIC Đỗ Hoàng Phong, theo thời gian, CIC đã mở rộng cơ sở dữ liệu về thông tin tín dụng bao gồm cả thông tin truyền thống và thông tin phi truyền thống, nâng cao tính minh bạch, độ chính xác của thông tin. Điều này đã giúp chỉ số chiều sâu thông tin tín dụng (một trong hai chỉ số chính để đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng) tại Việt Nam có sự tăng trưởng ấn tượng, từ 5/8 điểm năm 2015 lên điểm tối đa 8/8 năm 2020. Độ phủ thông tin tín dụng tăng từ 41,8% năm 2015 lên 59,6% năm 2020, cao hơn mức trung bình của khu vực châu Á Thái Bình Dương và khu vực nước có thu nhập cao OECD.

Năm 2020 vừa qua, độ phủ thông tin tín dụng tiếp tục được cải thiện, tăng hơn 2,9 triệu khách hàng vay (trên 10,7 triệu hồ sơ vay mới) so với năm 2019, nâng tổng số khách hàng trong kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia lên trên 45,6 triệu khách hàng vay (trong đó trên 1,3 triệu khách hàng pháp nhân và gần 44,3 triệu khách hàng thể nhân), vượt trên 30% so với mục tiêu đặt ra tại Đề án phát triển giai đoạn 2015-2020.

Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, CIC sẽ mở rộng hơn nữa kho dữ liệu, vừa duy trì các nguồn thông tin trong ngành, vừa đẩy mạnh thu thập các thông tin phi truyền thống từ các bộ, ngành có liên quan, các tổ chức tự nguyện; mở rộng và nâng mức độ bao phủ của thông tin tín dụng và duy trì điểm số về chiều sâu thông tin tín dụng./.