IIP năm 2018 tăng 10,2%

Số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao trong tháng cuối năm. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 12/2018 ước tính tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 3,2%; ngành chế biến, chế tạo tăng 13,7% do đang là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; sản xuất và phân phối điện tăng 11,7%, đạt mức cao nhất kể từ tháng Tám trở lại đây chủ yếu do nhu cầu điện sản xuất và xây dựng tăng so với các tháng trước; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,6%.

Tính chung quý IV/2018, IIP ước tính tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 2,6%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,7%.

Tính chung cả năm 2018, IIP ước tính tăng 10,2% so với năm trước. Tuy thấp hơn mức tăng 11,3% của năm 2017 nhưng cao hơn mức tăng các năm 2012-2016. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung của toàn ngành với mức tăng 12,3%, đóng góp 9,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư với mức tăng 10%, đóng góp 0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2% (chủ yếu do khai thác dầu thô giảm 11,3%), làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng chung.

Xét theo công dụng sản phẩm công nghiệp, chỉ số sản xuất sản phẩm trung gian (phục vụ cho quá trình sản xuất tiếp theo) năm 2018 tăng 9% so với năm trước; sản phẩm phục vụ cho sử dụng cuối cùng tăng 11% (sản phẩm là tư liệu sản xuất tăng 6,5% và sản phẩm phục vụ cho tiêu dùng của dân cư tăng 13,3%).

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất năm 2018 tăng cao so với năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 65,5%; sản xuất kim loại tăng 25,1%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 20%; sản xuất xe có động cơ tăng 16,8%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 13,7%; dệt tăng 12,7%...

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 của hầu hết các tỉnh, TP. trực thuộc Trung ương đều tăng so với năm trước. Trong đó Hà Tĩnh là địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất với mức tăng 89% do đóng góp của Tập đoàn Formosa, tiếp theo là Thanh Hóa tăng 34,9% chủ yếu do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn mới đi vào sản xuất từ giữa năm 2018. Riêng Bà Rịa - Vũng Tàu có chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 giảm 0,5% so với năm 2017 do khai thác dầu thô tiếp tục giảm.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2018 so với năm 2017 của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 25,2%; Vĩnh Phúc tăng 15,2%; Thái Nguyên tăng 12,1%; Hải Dương tăng 10,2%; Bình Dương tăng 9,8%; Đồng Nai tăng 9%; Quảng Ninh tăng 8,9%; Cần Thơ tăng 8,1%; Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh cùng tăng 8%; Hà Nội tăng 7,5%; Đà Nẵng tăng 6,7%; Quảng Nam tăng 4,7%.

Lao động tại doanh nghiệp FDI tăng mạnh nhất

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/12/2018 tăng 2,6% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2017 tăng 5,1%), trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,7%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 2,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 3,3%.

Cũng tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 2,8%; ngành sản xuất, phân phối điện bằng thời điểm năm trước; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 0,4%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1/12/2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Hải Phòng tăng 9%; Đồng Nai tăng 4,4%; Hải Dương tăng 3,8%; Quảng Ninh tăng 3,3%; Bà Rịa-Vũng Tàu tăng 2,9%; Hà Nội tăng 2,2%; Bình Dương tăng 1,8%; Cần Thơ và Quảng Nam cùng tăng 1,2%; TP. Hồ Chí Minh tăng 1%; Thái Nguyên tăng 0,6%; Vĩnh Phúc giảm 3,1%; Bắc Ninh giảm 7,3%; Đà Nẵng giảm 15,6%./.