Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 9/2022, có 25 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với giá trị 15.363 tỷ đồng và 1 đợt phát hành trái phiếu ra công chúng trị giá 235,4 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á.

Nhà quản lý “nắn chỉnh” mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành riêng lẻ giảm sâu 45%
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong tháng 9/2022 (nguồn: VBMA)

Trong tháng 9/2022, ngân hàng vẫn là nhóm dẫn đầu với tổng giá trị phát hành 9.623 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam phát hành nhiều nhất (3.090 tỷ đồng), tiếp theo sau là: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (2.000 tỷ đồng), Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (1.800 tỷ đồng), Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (750 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, toàn thị trường có 2 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế của Công ty cổ phần Tập đoàn VinGroup trị giá 625 triệu USD; 20 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 10.499 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 389 đợt phát hành riêng lẻ với trị giá xấp xỉ 233.692 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành), với tổng giá trị là 244.191 tỷ đồng.

Nhà quản lý “nắn chỉnh” mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành riêng lẻ giảm sâu 45%
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo kỳ hạn và theo nhóm ngành trong 9 tháng đầu năm 2022 (nguồn: VBMA)

Với kết quả trên, giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng trong 9 tháng đầu năm nay giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh nhà quản lý đang “nắn chỉnh” mạnh các vi phạm trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành trái phiếu riêng lẻ trong 9 tháng đầu năm nay giảm sâu tới 45% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà quản lý “nắn chỉnh” mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, giá trị phát hành riêng lẻ giảm sâu 45%
Các đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 9/2022 (nguồn: VBMA)

Cũng theo VBMA, 9 tháng đầu năm nay, nhóm ngân hàng đang dẫn đầu về giá trị phát hành với tổng giá trị đạt gần 134.892 tỷ đồng, tương đương 55% tổng giá trị phát hành. Nhóm doanh nghiệp bất động sản đứng ở vị trí thứ hai với giá trị phát hành 49.710 tỷ đồng, chiếm 20% tổng giá trị phát hành toàn thị trường, trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va phát hành nhiều nhất (9.857 tỷ đồng), xếp sau là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side (3.930 tỷ đồng). Lãi suất phát hành trung bình của nhóm này là gần 10,35%/năm.

Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã mua lại 142.209 tỷ đồng trái phiếu đã phát hành, tăng mạnh tới 67% so với cùng kỳ năm 2021./.