Theo Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 10/2021, có tổng cộng 53 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và 4 đợt phát hành ra công chúng, với tổng giá trị phát hành là 39.285 tỷ đồng.

Nhiều trái phiếu bất động sản
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 10/2021. Nguồn: VBMA

Khác với tháng 9/2021, trong tháng 10/2021, nhóm doanh nghiệp bất động sản thế chân nhóm ngân hàng đứng đầu về tổng giá trị phát hành với 16.575 tỷ đồng, chiếm 42% tổng giá trị phát hành, trong đó có khoảng 25% trái phiếu phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Trong nhóm doanh nghiệp bất động sản, đợt phát hành có giá trị lớn nhất đến từ Công ty cổ phần Osaka Garden (4.300 tỷ đồng) với kỳ hạn 2 năm, lãi suất 10,32%/năm cho kỳ đầu tiên và thả nổi ở các kỳ sau. Tiếp đến là Công ty cổ phần Vinhomes phát hành 2.280 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, với lãi suất cho 4 kỳ đầu là 8,8%/năm, kỳ hạn 3 năm.

Theo VBMA, trong tổng giá trị phát hành 16.575 tỷ đồng trong tháng 10/2021 của nhóm doanh nghiệp bất động sản, có khoảng 25% trái phiếu không có tài sản bảo đảm hoặc phát hành bảo đảm bằng cổ phiếu...

Ngân hàng là nhóm ngành xếp thứ 2, với tổng giá trị phát hành 8.770 tỷ đồng, chiếm 22% tổng giá trị phát hành. Trong đó, hàng có giá trị phát hành lớn nhất là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội, với tổng giá trị 2.050 tỷ đồng, lãi suất 4,2%/năm. Tiếp đến, Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam đứng thứ 2, với giá trị 1.850 tỷ đồng, lãi suất 3,8%/năm. Nhóm ngân hàng có 1.870 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 21%), lãi suất dao động từ 2,8%/năm – 7,325%/năm.

Với diễn biến trên, luỹ kế 10 tháng năm 2021, có tổng cộng 723 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước, trong đó có 705 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 422.450 tỷ đồng (chiếm 96% tổng giá trị phát hành), 18 đợt phát hành ra công chúng giá trị 15.550 tỷ đồng (chiếm 4% tổng giá trị phát hành) và 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 1,425 tỷ USD.

Nhiều trái phiếu bất động sản
Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo nhóm ngành trong 10 tháng 2021. Nguồn: VBMA

Tương tự như trong tháng 10 vừa qua, 10 tháng đầu năm nay, nhóm doanh nghiệp bất động sản dẫn đầu với tổng giá trị phát hành đạt 163.900 tỷ đồng, chiếm 37,4% giá trị toàn thị trường. Trong đó, đáng chú ý có khoảng 27,56% giá trị trái phiếu phát hành không có tài sản bảo đảm hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu. Lãi suất phát hành dao động trong khoảng 5,2-13%/năm.

Nhóm ngân hàng đứng ở vị trí thứ 2 với tổng khối lượng phát hành 149.100 tỷ đồng, có 34.100 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2 (chiếm 22,8%), 75% trái phiếu phát hành kỳ hạn ngắn 2-4 năm.

Trong 10 tháng qua, có 4 đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế gồm: Tập đoàn Vingroup (500 triệu USD), trái phiếu xanh của Công ty cổ phần Bất động sản BIM (200 triệu USD), trái phiếu chuyển đổi của Novaland (300 triệu USD) và Công ty cổ phần VinPearl (425 triệu USD)./.