Hình 1: Top 10 các cơ sở nghiên cứu Việt Nam theo CSDL Nature Index năm 2021 (Dữ liệu lấy từ CSDL Publons ngày 3/6/2021).

Trong đầu năm 2021, dù hệ thống mới chỉ nhích 1 tháng (giai đoạn 1/2/2020 đến 31/1/2021) nhưng nỗ lực của các nhà khoa học đã giúp Trường Đại học Phenikaa tiếp tục vị trí dẫn đầu với chỉ số AC là 12, và FC là 7.89.

Bên cạnh bảng xếp hạng Nature Index, Trường Đại học Phenikaa cũng liên tục nằm trong các bảng xếp hạng đại học uy tín khác như Times Higher Education Impact Rankings, hay top 25% cơ sở nghiên cứu kinh tế tại Việt Nam (xếp hạng 4) theo IDEAS/RePEc.

Kiểm tra nhanh trên cơ sở dữ liệu Publons, có tổng cộng 77 nhà nghiên cứu đóng góp 1,930 công bố khoa học trong Web of Science Core Collection. Tập trung vào nhóm các nhà nghiên cứu có nhiều công trình nhất, chúng ta có thể thấy ngay cả Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường cũng góp mặt trong top 10 các nhà nghiên cứu theo số công bố trong Web of Science Core Collection. GS.TS. Phạm Thành Huy đã đóng góp 81 công bố khoa học [1-3], còn GS. TS. Nguyễn Văn Hiếu dẫn đầu với 131 công bố [4-6].

Mặc dù chính thức hiện diện từ cuối năm 2018, Trường Đại học Phenikaa đã nhanh chóng xây dựng một không gian khoa học giàu năng lượng và sáng tạo. Vai trò xây dựng không gian văn hóa khoa học của những người quản lý là cực kỳ quan trọng [7].

Hình 2: Top 10 các nhà nghiên cứu khoa học của trường Đại học Phenikaa, tính theo số công bố trong Web of Science Core Collection (Dữ liệu lấy từ CSDL Publons ngày 3/6/2021).

Hầu hết các nhà nghiên cứu đều thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên. Chỉ có nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành ISR) là đại diện cho lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Được biết, kể từ năm 2017, khi trường Đại học Phenikaa vẫn còn mang tên Thành Tây, ông đã chủ trì hai chương trình nghiên cứu về đề tài y-xã hội và năng suất khoa học của các nhà KHXHNV Việt Nam với nhiều công trình đặc biệt [8,9].

Bên cạnh các công trình nghiên cứu cơ bản, nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng còn đóng góp các bài viết đặc biệt trên các tạp chí Nature và Nature Human Behaviour thể hiện quan điểm về phát triển khoa học như giá trị của nghiên cứu khoa học [10], giá trị của công bố khoa học [11], và việc rút bài khoa học [12].

Bên cạnh những nhà nghiên cứu kỳ cựu, không gian văn hóa khoa học Phenikaa cũng được các nhà nghiên cứu trẻ bồi đắp. TS. Đào Văn Dương [13] và TS. Phạm Việt Thành [14] đều từng lọt vào top 100000 nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới. PGS.TS. Phùng Văn Đồng, giải thưởng Tạ Quang Bửu trẻ năm 2016, hiện đang là trưởng nhóm nghiên cứu mạnh Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học (High Energy Physics and Cosmology—HEPC) của trường [15]. Còn PGS.TS Nguyễn Hữu Tùng đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển thuốc từ các loài cây thảo dược tại Việt Nam [16].

References

[1] Van Hieu, N., Thuy, L. T. B., & Chien, N. D. (2008). Highly sensitive thin film NH3 gas sensor operating at room temperature based on SnO2/MWCNTs composite, Sensors and Actuators B: Chemical, 129(2), 888-895.

[2] Khoang, N. D., Van Duy, N., Hoa, N. D., & Van Hieu, N. (2012). Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 174, 594-601.

[3] Khoang, N. D., Van Duy, N., Hoa, N. D., & Van Hieu, N. (2012). Design of SnO2/ZnO hierarchical nanostructures for enhanced ethanol gas-sensing performance, Sensors and Actuators B: Chemical, 174, 594-601.

[4] Le, A. T., Tam, P. D., Huy, P. T., Huy, T. Q., Van Hieu, N., Kudrinskiy, A. A., & Krutyakov, Y. A. (2010). Synthesis of oleic acid-stabilized silver nanoparticles and analysis of their antibacterial activity, Materials Science and Engineering: C, 30(6), 910-916.

[5] Le, A. T., Huy, P. T., Tam, P. D., Huy, T. Q., Cam, P. D., Kudrinskiy, A. A., & Krutyakov, Y. A. (2010). Green synthesis of finely-dispersed highly bactericidal silver nanoparticles via modified Tollens technique, Current Applied Physics, 10(3), 910-916.

[6] Van Duy, N., Van Hieu, N., Huy, P. T., Chien, N. D., Thamilselvan, M., & Yi, J. (2008). Mixed SnO2/TiO2 included with carbon nanotubes for gas-sensing application, Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, 41(2), 258-263.

[7] Vuong, Q. H., et al. (2021). Assessing the ideological homogeneity in entrepreneurial finance research by highly cited publications, Humanities and Social Sciences Communications, 8, 110.

[8] Vuong, Q. H. (2017). Survey data on Vietnamese propensity to attend periodic general health examinations, Scientific Data, 4, 170-142.

[9] Vuong, Q. H., et al. (2018). An open database of productivity in Vietnam's social sciences and humanities for public use, Scientific Data, 5, 180188.

[10] Vuong, Q. H. (2018). The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies, Nature Human Behaviour, 2(1), 5.

[11] Vuong, Q. H. (2019). Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude, Nature Human Behaviour, 3(10), 1034.

[12] Vuong, Q. H. (2020). Reform retractions to make them more transparent, Nature, 582(7811), 149.

[13] Dao, V. D., & Choi, H. S. (2018). Carbonbased sunlight absorbers in solardriven steam generation devices, Global Challenges, 2(2), 1700094.

[14] Pham, V. T., Volos, C., Jafari, S., & Kapitaniak, T. (2017). Coexistence of hidden chaotic attractors in a novel no-equilibrium system, Nonlinear Dynamics, 87(3), 2001-2010.

[15] Dong, P. V., Tham, T. D., & Hung, H. T. (2013). 3-3-1-1 model for dark matter, Physical Review D, 87(11), 115003.

[16] Song, S. B., Tung, N. H., Quang, T. H., Ngan, N. T. T., Kim, K. E., & Kim, Y. H. (2012). Inhibition of TNF-α-mediated NF-κB transcriptional activity in HepG2 cells by dammarane-type saponins from Panax ginseng leaves, Journal of Ginseng Research, 36(2), 146.