Đề xuất bổ sung vào chương trình xây dựng luật năm 2022

“Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tại Phiên họp thứ 44 của UBTVQH khóa XIV. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, UBTVQH đã quyết định tạm thời rút dự án Luật này khỏi chương trình Kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIV để Chính phủ, ngành Y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, tại phiên họp của UBTVQH cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, theo Văn phòng Quốc hội.

Phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long báo cáo về dự án Luật trước UBTVQH. Ảnh: QH

Ông Long cho biết thêm, UBTVQH khóa XIV đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan…

Theo đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng liên quan và đã chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật để trình UBTVQH tại phiên họp này. Chính phủ đề nghị UBTVQH xem xét, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)...

Lấy người bệnh là trung tâm

“Đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết việc thi hành Luật Khám, chữa bệnh tính đến thời điểm hiện tại. Một số chính sách mới được bổ sung, nhưng chưa có đánh giá tác động, nên đề nghị có bổ sung đầy đủ như các vấn đề về: thiết bị y tế, tài chính cho cơ sở khám, chữa bệnh. Cũng cần có đánh giá tổng thể về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để kiến nghị bổ sung quy định phù hợp. Việc này nhằm đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh và huy động mọi nguồn lực cho công tác khám, chữa bệnh khi có dịch bệnh lớn xảy ra…”, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị.

Ủng hộ ý kiến của Ủy ban Xã hội về cần đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, để cụ thể hóa các quy định khám chữa bệnh trong dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Ban soạn thảo dự án Luật cần làm rõ các quy định về khám chữa bệnh từ xa, mô hình khám chữa bệnh bác sĩ gia đình...

Phải đảm bảo công bằng trong tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề xuất, phải luật hoá các quy định theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh. Ảnh: QH

Ông Vương Đình Huệ đề nghị cơ quan soạn thảo Luật làm rõ ranh giới giữa y tế dự phòng và khám chữa bệnh theo Luật Bảo hiểm y tế và Luật Khám, chữa bệnh; phạm vi, đối tượng tác động khi điều chỉnh Luật. Mục tiêu, quan điểm sửa đổi Luật là phải luật hoá các quy định theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh trên cơ sở tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, tiếp tục thực hiện chính sách xã hội hóa, đa dạng hóa loại hình dịch vụ để có thể huy động sự tham gia tích cực của các hội nghề nghiệp, ngành nghề và người bệnh, cũng như đảm bảo công bằng trong tiếp cận, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của cả cơ sở y tế công lập và tư nhân...

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị ngay sau phiên họp, Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của các thành viên trong UBTVQH, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội để xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì thẩm tra, trình UBTVQH xem xét, cho ý kiến chậm nhất tại phiên họp tháng 3/2022.

“Trên cơ sở ý kiến của cơ quan thẩm tra và các cơ quan có liên quan, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về nội dung dự án Luật, đồng thời quyết định việc trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 và bổ sung dự án Luật vào Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022...”, ông Định cho biết./.