Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 (2010-2015) đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bằng sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, nhân dân nên đã có sự chuyển biến nhận thức quan trọng, người dân đồng lòng chung sức xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, đời sống vật chất được cải thiện, tình đoàn kết quân dân trong quá trình cùng xây dựng nông thôn mới được củng cố. Để giai đoạn 2 (2016-2020) của Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới đạt được nhiều thành tựu thì rất cần sự tuyên truyền, phản ánh của các cơ quan thông tấn báo chí trên cả nước.

Cuộc thi viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp được tổ chức từ năm 2017 đến năm 2020, bình xét hàng năm và tổng kết cuối giai đoạn gắn với tổng kết phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua cuộc thi nhằm tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đồng thời, đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi

Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi tập trung phản ánh các nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Phản ánh các gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trong phát triển kinh tế tập thể; các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,…

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh “Báo chí góp phần rất quan trọng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và người dân. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2017-2020 sẽ tập trung vào ba nhóm chính gồm: tổ chức sản xuất nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống của người dân; tập trung vào nhóm môi trường - chất lượng của cuộc sống và tập trung cho an ninh khu vực nông thôn”.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình Mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cơ quan báo chí, những người làm báo trên cả nước nhân dịp 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, lễ phát động này diễn ra trong bối cảnh hết sức có ý nghĩa khi Quốc hội vừa hoàn thành Kỳ họp thứ 3. Hiếm có một kỳ nào Quốc hội dành sự quan tâm cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn như kỳ này, khi Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua 3 dự án luật liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, các thành viên Chính phủ, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp.

Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp là chủ trương, chính sách lớn, lâu dài của Đảng và Nhà nước. Hiếm có chủ trương, chính sách nào dành được sự quan tâm đặc biệt của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân, đặc biệt là bà con nông dân hồ hởi đón nhận như Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới..

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền về nhiều các làm hay, mô hình tốt trong xây dựng nông thôn mới. Các cơ quan báo chí, nhà báo dành trách nhiệm, tâm huyết hơn nữa tới nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đi sâu, đi sát tìm hiểu đời sống người dân để nắm bắt những đòi hỏi nóng bỏng của nông nghiệp, nông thôn. Từ đó sáng tạo ra các tác phẩm báo chí có chất lượng, mang đậm hơi thở cuộc sống, khơi dậy tinh thần doàn kết trong xây dựng nông thôn mới./.

Theo Ban Tổ chức cuộc thi, các tác phẩm tham dự phải là tác phẩm được đăng, phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/10/2020. Cơ cấu giải thưởng, bao gồm: 1 giải A, giá trị 15 triệu đồng cùng Bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 2 giải B, mỗi giải giá trị 7 triệu đồng; 3 giải C, mỗi giải giá trị 5 triệu đồng; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải giá trị 3 triệu đồng.

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc 4 loại hình báo chí: Báo hình, báo nói, báo in, báo điện tử với các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận… Ngoài phong bì (đối với gửi bản cứng) và tiêu đề thư điện tử (đối với file mềm) gửi tới Ban Tổ chức ghi rõ: Tham dự “Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020”. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.