MDSS ảnh hưởng không hề nhỏ đến quyết định marketing

Tìm hiểu về MDSS

MDSS là viết tắt từ tiếng Anh: Marketing Decision Support System được hiểu với nghĩa là hệ thống hỗ trợ quyết định tiếp thị sử dụng trong hoạt động quảng cáo, tiếp thị, xây dựng chiến lược.

Hệ thống hỗ trợ quyết định tiếp thị là một loại hình mới nằm trong hệ thống thông tin marketing nhằm mục đích xây dựng, quản lý hiệu quả hoạt động marketing mà các doanh nghiệp cần quan tâm đến.

MDSS bao gồm những hệ thống dữ liệu, công cụ và hỗ trợ kỹ thuật được thực hiện bởi máy tính, phần mềm có liên quan mang đến nhiều ích lợi ảnh hưởng đến quyết định marketing của người sử dụng.

Hoạt động của hệ thống MDSS gồm những gì?

Sẽ có 2 hoạt động cơ bản được sử dụng trong khi dùng MDSS đó chính là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; chuyển hóa thông tin hoặc dữ liệu thành quyết định marketing và thực hiện quản trị marketing thực tế.


Marketing được thực hiện bởi những người có tầm nhìn và hệ thống có tính ổn định

Hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan đến hoạt động marketing sẽ được thu thập, tìm kiếm, tổng hợp lại và lưu trữ trên thiết bị có liên quan. Tiếp theo đó các thông tin được phân tích, hình thành thành mô hình giúp thực hiện quản trị và ra quyết định marketing.

Ích lợi của MDSS đối với quyết định marketing

Hệ thống hỗ trợ quyết định tiếp thị được sử dụng mang đến lợi ích giúp doanh nghiệp có thể thu thập, tổng hợp tất cả các thông tin có liên quan đến chiến lược phát triển, quảng bá thương hiệu, xây dựng ý tưởng marketing qua các phân tích được chuyên gia, phần mềm, thiết bị hỗ trợ thực hiện.

Hệ thống hỗ trợ quyết định tiếp thị khi được sử dụng giúp doanh nghiệp nắm vững, hiểu rõ tất cả những biến động, ảnh hưởng, hoạt động của thị trường bên ngoài cũng như môi trường marketing và hình thành các quyết định marketing chính xác, đúng đắn nhất, mang đến lợi ích phát triển tương đương.

Lưu ý quan trọng khi phát triển MDSS

Muốn có được quyết định marketing chính xác người dùng hệ thống cần lưu ý những điều cơ bản, có liên quan sau đây:

  • Trước khi liên kết các thông tin thành hệ thống lớn của toàn doanh nghiệp cần thiết phải phát triển hệ thống thông tin nhỏ lẻ.
  • Thực hiện phân loại, sàng lọc hệ thống thông tin thích hợp với từng hoạt động, cơ cấu tổ chức khác nhau cũng như thích hợp với quy mô kinh doanh.
  • Xây dựng kỹ năng về sử dụng thiết bị, công cụ hỗ trợ hệ thống làm việc của đội ngũ quản trị trong doanh nghiệp.
  • Tìm kiếm nguồn nhân lực có kinh nghiệm, có tay nghề, am hiểu kiến thức trong tiến hành xây dựng, thiết kế, phát triển hệ thống cũng như duy trì sự phát triển của hệ thống.


Quyết định marketing đúng sẽ dẫn đến thành công nhanh chóng

  • Hệ thống thông tin được tạo thành cần có khả năng đáp ứng được yêu cầu quản lý, tìm kiếm thông tin của người quản lý khi sử dụng hệ thống MDSS.
  • Tiến hành quản lý thông tin hiệu quả, an toàn đồng thời đảm bảo tính bảo mật của thông tin thu thập được trong khi sử dụng MDSS trong xây dựng chiến lược, đưa ra quyết định marketing.

MDSS mang đến những ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả marketing khi ra quyết định đúng đắn nếu đảm bảo việc sử dụng, xây dựng hệ thống hiệu quả theo từng giai đoạn, đúng hoạt động chung của hệ thống. Phát triển bền vững, chiến lược marketing hiệu quả chính là những gì người dùng hệ thống MDSS nhận được.