“Bộ Giao thông Vận tải có 5 quy hoạch quốc gia được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, trong đó có 4 quy hoạch trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường thủy nội địa đã được phê duyệt. Đây là kết quả khá tốt nhưng vẫn chậm so với yêu cầu đề ra…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, tại buổi làm việc của Đoàn Giám sát của Quốc hội về chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” với Bộ Giao thông Vận tải, diễn ra hôm nay (ngày 1/3), theo Văn phòng Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội ra yêu cầu “nóng” với Bộ Giao thông Vận tải
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo với Đoàn giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành. Ảnh: Quốc hội

Để nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch, xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo cụ thể, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân người đứng đầu làm chậm tiến độ lập quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực, chất lượng quy hoạch chưa cao; đánh giá tác động tiêu cực đối với phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động đầu tư kinh doanh…

Phó Chủ tịch Quốc hội ra yêu cầu “nóng” với Bộ Giao thông Vận tải
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo làm rõ trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu làm chậm tiến độ lập quy hoạch. Ảnh: Quốc hội

“Cần đánh giá được việc sử dụng nguồn lực cho công tác quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia thời kỳ 2021-2030; lựa chọn tư vấn lập quy hoạch, chất lượng công tác tư vấn quy hoạch, tính liên kết, ổn định, kế thừa của hệ thống giữa các quy hoạch; tác động đối với công tác quản lý nhà nước, đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; việc xây dựng, vận hành khai thác hệ thống thông tin và Cơ sở dữ liệu quy hoạch Quốc gia…”, ông Hải lưu ý.

Cũng theo ông Hải, tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 19/2021/QH15 về thành lập Đoàn Giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Triển khai kế hoạch, Đoàn Giám sát sẽ làm việc với các Bộ, các lãnh đạo địa phương, lãnh đạo Chính phủ, từ đó hình thành bước đầu báo cáo giám sát, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2022…/.