Theo chương trình Kỳ họp thứ 4 đang diễn ra, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 3-5/11 tới. Trên cơ sở ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về lựa chọn nhóm vấn đề chất vấn và người trả lời chất vấn tại Kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có thông báo về chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Kỳ họp này. Theo đó, trong 2,5 ngày làm việc, Quốc hội sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề gồm: xây dựng, thông tin và truyền thông, nội vụ, thanh tra, theo Văn phòng Quốc hội.

Chất vấn về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản

Với nhóm vấn đề về xây dựng, các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn tập trung vào các nội dung sau:

Một là, thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của Việt Nam, nhất là ở các thành phố lớn; việc di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô TP. Hà Nội.

Hai là, quản lý thị trường bất động sản; việc xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản.

Ba là, việc xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân lao động, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp và các thành phố lớn.

Bốn là, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong xây dựng, ban hành, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá, định mức trong xây dựng cơ bản. Việc kiểm soát giá và bảo đảm nguồn nguyên, vật liệu để xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án quan trọng quốc gia.

Quốc hội chất vấn về giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính các vấn đề thuộc ngành xây dựng (nguồn: quochoi.vn)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chất vấn về xây dựng Chính phủ số, chính quyền số

Với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về các nội dung:

(1) Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước, xây dựng Chính phủ số, chính quyền số. Công tác xây dựng, kết nối, chia sẻ, khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia.

(2) Việc tiếp cận thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

(3) Việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Nội vụ, Công an, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ… cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chất vấn về giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng

Với nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ các nội:

Một là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập, xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Việc ban hành các văn bản thực hiện quy định của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Hai là, giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, xử lý vi phạm.

Ba là, nguyên nhân, giải pháp trước tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là lĩnh vực, vị trí địa bàn đông dân cư, chịu nhiều áp lực công việc (như viên chức y tế…). Việc bảo đảm biên chế cho ngành giáo dục, đáp ứng yêu cầu dạy - học.

Bốn là, giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố (về số lượng người làm việc, về chế độ, chính sách…), nhất là công chức cấp xã dôi dư sau sắp xếp.

Quốc hội chất vấn về giải pháp khắc phục tình trạng công chức, viên chức nghỉ việc gia tăng

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính các vấn đề thuộc ngành nội vụ (nguồn: quochoi.vn)

Bộ trưởng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Chất vần về giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng

Với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thanh tra, đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Tổng Thanh tra Chính phủ về:

Thứ nhất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật; biện pháp xử lý, thu hồi tài sản sau thanh tra, việc xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm, nhất là những nơi để xảy ra vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Thứ hai, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động thanh tra.

Thứ ba, giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm và thu hồi tài sản tham nhũng để tạo lòng tin trong nhân dân.

Thứ tư, công tác phối hợp và giải pháp khắc phục chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Tổng Thanh tra Chính phủ chịu trách nhiệm trả lời chất vấn chính. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội./.