Tại phiên Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị diễn ra chiều nay (ngày 3/11), Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân gốc rễ của việc chậm trễ trong việc phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh hiện nay? Điều đó tác động như thế nào đến quy hoạch vùng và quy hoạch tổng thể quốc gia? Ai là người chịu trách nhiệm trước Chính phủ về công việc này? Giải pháp sắp tới của Bộ trưởng trong việc thúc đẩy nhanh tiến độ này?

Quốc hội đã ra nghị quyết tháo gỡ nhiều khó khăn về công tác quy hoạch
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đặt câu hỏi đâu là nguyên nhân gốc rễ của việc chậm trễ trong việc phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh hiện nay?

Cùng mối quan tâm, Đại biểu Quốc hội Phan Thái Bình (Quảng Nam) cho biết, tại Báo cáo số 130 ngày 28/10/2022 của Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị bao gồm cả điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ; nhất là điều chỉnh quy hoạch chi tiết tại một số địa phương còn có biểu hiện tùy tiện, không tuân thủ quy định của pháp luật và yêu cầu của quy chuẩn về quy hoạch xây dựng. Hạn chế này được Bộ Xây dựng chỉ ra là hoàn toàn chính xác và đúng với thực tiễn hiện nay. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết hệ lụy, nguyên nhân chủ quan của thực trạng trên; trách nhiệm của Bộ Xây dựng và giải pháp khắc phục tình trạng này trong thời gian tới?

Về tiến độ di dời các trụ sở bộ, ngành, cơ sở công nghiệp, trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, đúng như đánh giá của đại biểu, việc di dời triển khai chậm là do có cơ quan chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, chậm xây dựng dự án di dời; nguồn ngân sách bố trí di dời và đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế; chưa huy động nguồn lực ngoài ngân sách. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chung về giám sát đôn đốc; các cơ quan chịu trách nhiệm cụ thể theo nhiệm vụ Chính phủ giao chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ. Cần thúc đẩy tiến độ quy hoạch ngành quốc gia, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện; cơ chế chính sách di dời; tăng cường sự phối hợp của bộ, ngành…

Giải đáp các nội dung chất vấn trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch đô thị có hai cấp độ: Điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch là yêu cầu khách quan, cần thiết và tất yếu để đảm bảo khắc phục kịp thời các bất cập, tồn tại, cũng như điều chỉnh những dự báo chưa chính xác trong quy hoạch, những định hướng không phù hợp với định hướng phát triển.

“Tuy nhiên, thời gian qua, bên cạnh những kết qủa tích cực đã đạt được, công tác này còn tồn tại, hạn chế, do rà soát đánh giá quá trình thực hiện quy hoạch còn chưa kịp thời, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư còn mang tính hình thức, chưa được quan tâm đúng mức, việc thi hành pháp luật còn chưa được triệt để…”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng thẳng thẳn, Bộ có trách nhiệm trong việc thiếu đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, chưa kịp thời hướng dẫn, xử lý những vi phạm theo quy định của pháp luật liên quan đến quy hoạch đô thị, để đảm bảo công tác này được thực hiện chặt chẽ đúng theo quy định của pháp luật.

“Thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ đề xuất sửa đổi điều chỉnh các luật liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn, trong đó dự kiến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, hoàn thiện quy trình lập quy hoạch, quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch…”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết.

Quốc hội đã ra nghị quyết tháo gỡ nhiều khó khăn về công tác quy hoạch
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đang được đẩy nhanh

Liên quan đến công tác quy hoạch, “chia lửa” trả lời chất vấn với Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là lần đầu tiên thực hiện Luật Quy hoạch và tổ chức lập đồng thời cùng lúc 110 quy hoạch. Như vậy, khối lượng công việc tiến hành rất lớn.

“Về tiến độ chung, đúng như đại biểu đã nêu, tiến độ lập quy hoạch đang chậm so với yêu cầu. Vừa qua, Đoàn giám sát của Quốc hội sau khi giám sát đã nêu ra nhiều vấn đề và ban hành kịp thời Nghị quyết số 61/2022/QH15 để tháo gỡ rất nhiều khó khăn, vướng mắc…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nguyên nhân của những hạn chế, bất cập là do lần đầu áp dụng Luật nên còn lúng túng, còn có những cách hiểu khác nhau về tích hợp quy hoạch, lực lượng tư vấn quy hoạch còn mỏng, chưa đáp ứng yêu cầu quy hoạch tích hợp.

“Tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đang được đẩy nhanh. Bộ đang nỗ lực và tích cực phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương để đồng thời đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng đồng bộ, tầm nhìn chiến lược cho các quy hoạch trong giai đoạn tới…”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết./.