Tại Phiên họp thứ 17 diễn ra hôm nay (ngày 28/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, theo Văn phòng Quốc hội.

Căn cứ tiến độ chuẩn bị các nội dung, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét 2 phương án tổ chức.

Phương án 1: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường chưa kịp xem xét đủ điều kiện trong tháng 12/2022, thì đề nghị tổ chức họp sau Tết Nguyên Đán (trong tháng 2/2023) và theo hình thức họp tập trung.

Phương án 2: Trường hợp toàn bộ nội dung trình tại kỳ họp bất thường được xem xét xong trong tháng 12/2022 và đủ điều kiện trình, thì đề nghị tổ chức họp trước Tết Nguyên Đán (đầu tháng 1/2023) theo hình thức họp trực tuyến kết hợp họp tập trung, trong đó họp trực tuyến để thảo luận, cho ý kiến, còn họp tập trung để biểu quyết các nội dung (hoặc nếu xét thấy việc đi lại dịp Tết khó khăn thì có thể họp trực tuyến cả kỳ).

Quốc hội sắp họp bất thường để quyết định nhiều nội dung “nóng”
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất UBTVQH xem xét 2 phương án tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất thời gian diễn ra Kỳ họp bất thường lần thứ 2 diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 1/2023. Đề nghị tiếp tục cân nhắc một trong hai phương án: phương án 1 theo hình thức họp trực tuyến và phương án 2, tiến hành họp tập trung.

Liên quan đến nội dung của Kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội, ông Bùi Văn Cường cho biết, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung trọng tâm, bao gồm:

Thứ nhất, xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch.

Thứ hai, xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Thứ ba, xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Thứ tư, xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách (gồm: giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT; việc điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan năm 2021; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021; điều chỉnh vốn vay lại của các địa phương năm 2022).

Thứ năm, cho ý kiến về 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Quốc hội sắp họp bất thường để quyết định nhiều nội dung “nóng”
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thống nhất thời gian diễn ra Kỳ họp bất thường lần thứ 2 diễn ra trong tuần đầu tiên của tháng 1/2023

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp bất thường chỉ thực hiện theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của một trong các chủ thể: UBTVQH; Chủ tịch nước; Thủ tướng Chính phủ hoặc là 2/3 đại biểu Quốc hội kiến nghị và chỉ xem xét, quyết định các vấn đề cấp bách, đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đã chín, đã rõ và có sự đồng thuận, thống nhất cao...

Cơ bản thống nhất với đề xuất nội dung trình của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tập trung vào 4 nhóm nội dung chính bao gồm: (1) Xem xét, quyết định Quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch; (2) Xem xét, thông qua dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); (3) Xem xét việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 3 Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; (4) Xem xét, quyết định một số vấn đề về tài chính, ngân sách.

“Đề nghị Chính phủ cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và đáp ứng thời gian trình UBTVQH cho ý kiến trước khi trình Quốc hội…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý./.