Ngày 24/11/2022, Hội đồng thẩm định tiến hành tổ chức phiên họp thẩm định quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định đã chủ trì Phiên họp.

Quy hoạch tỉnh 2021-2030: Khơi thông điểm nghẽn để An Giang phát triển nhanh, bền vững
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định, công tác quy hoạch tốt là khi thực sự dẫn dắt được cuộc chơi trong nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Ảnh: MPI

Công tác quy hoạch tốt: Dẫn dắt được cuộc chơi trong nền kinh tế thị trường

Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập quy hoạch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng.

“Công tác quy hoạch tốt là khi thực sự dẫn dắt được cuộc chơi trong nền kinh tế thị trường có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, nếu thất bại là chưa thực hiện được đầy đủ vai trò dẫn dắt, kiến tạo của Nhà nước”, Thứ trưởng chỉ rõ.

Do đó, việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức.

“Từ bối cảnh mới, cần nhận ra đâu là cơ hội mới, thách thức mới, để có được tư duy mới, tầm nhìn mới, tạo dựng không gian phát triển mới, động lực phát triển mới cho tỉnh và đất nước”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định, bối cảnh lập quy hoạch tỉnh An Giang có những thuận lợi là Việt Nam đã có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045, có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, có Luật Quy hoạch, một số nghị định, văn bản hướng dẫn, 5 quy hoạch cấp quốc gia và đặc biệt là quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã được phê duyệt; quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua.

“Những bản quy hoạch này được lập theo cách tiếp cận kết hợp quy hoạch phát triển và quy hoạch không gian; tích hợp đa ngành, xem xét, giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh để lựa chọn cho vùng, địa phương đó phương án phát triển tốt nhất, bền vững nhất trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng - an ninh”, Thứ trưởng Phương cho hay.

Quy hoạch tỉnh 2021-2030: Khơi thông điểm nghẽn để An Giang phát triển nhanh, bền vững
Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chi rõ, để khắc phục được những tồn tại, hạn chế, giải pháp đầu tiên là khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thật chất lượng, làm định hướng phát triển của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 30 năm tới. Ảnh: MPI

6 điểm nghẽn trong phát triển của An Giang hiện nay

An Giang là tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nằm ở vị trí đầu nguồn của dòng Mê Kông chảy vào Việt Nam; là tỉnh có điều kiện thuận lợi về thổ nhưỡng, nguồn nước ngọt; có dân số đông nhất vùng với sự đa dạng và độc đáo về dân tộc, văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng…

An Giang còn có cửa khẩu quốc tế đường bộ và đường sông rất thuận lợi cho hoạt động thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia, đặc biệt là vận tải đường thủy đến cảng Phnom Penh qua cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Nhờ những lợi thế đó, trong thời gian qua, An Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân dần cải thiện, thu nhập bình quân ngày càng tăng.

Bên cạnh việc đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, An Giang tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế, khi các năm gần đây năm sau cao hơn năm trước; quy mô kinh tế đứng thứ 5/13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. GRDP giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%/năm, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương; đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 46,8 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều đến năm 2020 giảm còn 1,93%, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang hơn.

Tuy nhiên, tỉnh An Giang vẫn còn những hạn chế, khó khăn là điểm nghẽn cản trở Tỉnh phát triển nhanh và bền vững, cụ thể là:

Thứ nhất, việc đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm và chưa rõ nét, năng suất lao động còn thấp;

Thứ hai, tăng trưởng ngành nông nghiệp có xu hướng chậm lại, các ngành hàng nông, thủy sản chủ lực đối diện với nhiều nguy cơ, thách thức trong bối cảnh mới;

Thứ ba, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phụ trợ chậm phát triển, chưa tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế; thiếu nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; không gian sản xuất công nghiệp còn hạn chế; chưa hình thành các cụm liên kết công nghiệp ở một số sản phẩm thế mạnh của tỉnh; thiếu nền tảng để phát triển bền vững khu vực công nghiệp;

Thứ tư, chưa phát huy được các tiềm năng, lợi thế của các khu kinh tế cửa khẩu Vĩnh Xương, Tịnh Biên để trở thành trung tâm thương mại, dịch vụ của vùng với thị trường Campuchia;

Thứ năm, kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kết nối liên vùng yếu kém và thiếu đồng bộ, là điểm nghẽn trong thu hút đầu tư từ bên ngoài vào Tỉnh;

Thứ sáu, hợp tác địa phương và liên kết vùng chưa hiệu quả trên các lĩnh vực lớn như kết nối hạ tầng, quản lý tài nguyên, nguồn nhân lực, biến đổi khí hậu; chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương trong vùng.

Quy hoạch An Giang 2021-2030: Tạo sự đột phá mới trong phát triển của tỉnh

“Nhận thức được những tồn tại, hạn chế trên, tỉnh An Giang đã xác định nhiều giải pháp khắc phục; trong đó giải pháp đầu tiên là khẩn trương lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thật chất lượng, làm định hướng phát triển của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 30 năm tới”, ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nêu quan điểm của Tỉnh.

Ông Bình cho biết, từ khi Luật Quy hoạch ra đời và có hiệu lực thi hành (01/01/2019), tỉnh An Giang luôn quán triệt quan điểm công tác xây dựng Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 chính là nền tảng, là cơ sở pháp lý cho việc hoạch định, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tầm nhìn 30 năm tới.

Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang cũng khẳng định quan điểm, tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự đột phá mới trong phát triển, hướng tới một khát vọng thịnh vượng.

Quy hoạch tỉnh 2021-2030: Khơi thông điểm nghẽn để An Giang phát triển nhanh, bền vững
Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cho hay, mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: MPI

Ông Phạm Minh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cho hay, mục tiêu đến năm 2030, An Giang là tỉnh phát triển khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long; kinh tế phát triển năng động, hài hòa và bền vững; phát triển vững chắc hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và một số ngành công nghiệp chế tác; các giá trị văn hóa truyền thống, tốt đẹp của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được cải thiện; tiềm lực quốc phòng được củng cố, ngày càng vững chắc; chính trị, an ninh trật tự được ổn định...

Bên cạnh đó, Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 là trung tâm sản xuất nông nghiệp, thủy sản ứng dụng công nghệ cao, trung tâm nghiên cứu và phát triển giống nông nghiệp, giống thủy sản và dược liệu, là đầu mối giao thương, hợp tác quốc tế với Campuchia và các nước khu vực ASEAN, là trung tâm du lịch tâm linh và du lịch sinh thái của vùng; không gian kinh tế - xã hội được bố trí hợp lý, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu và kết nối hiệu quả với các địa phương trong vùng...

Trong Báo cáo Quy hoạch, An Giang lựa chọn kịch bản phát triển với định hướng là địa phương phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm, dựa trên lợi thế về nguồn nguyên liệu tại Tỉnh. Bên cạnh đó là phát triển các nền tảng công nghiệp chế tác phù hợp với nguồn lực con người, nhất là tranh thủ thời cơ dân số vàng, để đưa Tỉnh nhanh chóng thoát khỏi thực trạng kinh tế - xã hội chủ yếu dựa vào nông nghiệp, nông thôn, năng suất thấp.

Quy hoạch tỉnh 2021-2030: Khơi thông điểm nghẽn để An Giang phát triển nhanh, bền vững
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: MPI

Cùng với đó, lợi thế vị trí chiến lược địa kinh tế, địa chính trị đặt trong mối quan hệ Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng và cộng đồng kinh tế ASEAN là điều kiện giúp An Giang có thể phát triển trở thành trung tâm đầu mối giao thương quốc tế, du lịch, đầu tư của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong chiến lược phát triển bền vững, hài hòa và bao trùm.

Kịch bản này đòi hỏi sự năng động, chủ động của tỉnh An Giang trong việc nắm bắt các cơ hội từ bên ngoài, kết hợp tốt với các nguồn lực nội tại để phát huy các tiềm năng, lợi thế một cách phù hợp với bối cảnh quốc tế và trong nước. Đồng thời, kịch bản này cũng phù hợp với kịch bản phát triển không gian của vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Quy hoạch Vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua Dự thảo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030

“Ngay sau khi nhận được ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia phản biện, tỉnh An Giang đã tích cực nghiên cứu tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Hồ sơ quy hoạch để báo cáo Hội đồng thẩm định tại phiên họp thẩm định ngày hôm nay”, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho hay.

Thẩm định Hồ sơ Quy hoạch tỉnh An Giang, Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định Quy hoạch Tỉnh cho biết, Hồ sơ Quy hoạch Tỉnh đã đảm bảo đầy đủ, cơ bản đáp ứng yêu cầu đã xác định trong nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh.

Tại phiên họp, các đại biểu là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến nhằm giúp tỉnh An Giang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch đạt chất lượng cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch Tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh An Giang trong công tác lập quy hoạch và cho biết, Hội đồng thẩm định quy hoạch Tỉnh bỏ phiếu thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch với điều kiện phải tiếp thu, hoàn thiện nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia phản biện và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý, sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, các bên liên quan cần hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ./.