Lượng vốn huy động qua thị trường chứng khoán trong quý I/2021 khả quan, theo Tổng cục Thống kê là nhờ hoạt động phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, nền kinh tế đạt mức tăng trưởng dương trong năm 2020. Điều này đã tác động tích cực đến sự phát triển của thị trường chứng khoán trong quý I/2021 thể hiện qua nhiều con số.

Theo đó, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu tính đến ngày 18/3 đạt 5.916 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8% so với cuối năm 2020. Giá trị giao dịch bình quân trong tháng 3/2021 đạt 19.073 tỷ đồng/phiên, tăng 14% so với tháng trước. Nhờ đó tính chung trong quý I/2021, giá trị giao dịch bình quân đạt 18.907 tỷ đồng/phiên, tăng 155% so với bình quân năm trước. Đến cuối tháng 2/2021, thị trường có 762 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, 909 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt 1.532 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2020.

Sự tham gia tích cực của nhà đầu tư mới (F0) tiếp tục mang lại kỳ vọng giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong huy động vốn qua thị trường chứng khoán. Ảnh: SSI

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa cập nhận cho thấy, thanh khoản trên thị trường trái phiếu trong quý I/2021 cũng tích cực. Hiện thị trường trái phiếu có 467 mã trái phiếu niêm yết, với giá trị đạt 1.382 nghìn tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2020. Tuy giá trị giao dịch bình quân trong tháng 3/2021 đạt 9.847 tỷ đồng/phiên, giảm 10,6% so với tháng trước, nhưng tính chung trong quý I/2021, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường trái phiếu đạt 12.433 tỷ đồng/phiên, tăng 19,6% so với bình quân năm 2020.

Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán còn thể hiện trên trên thị trường chứng khoán phái sinh, khi tính chung trong 3 tháng đầu năm nay, khối lượng giao dịch bình quân đạt 174.324 hợp đồng/phiên, tăng 11% so với bình quân năm trước. Khối lượng hợp đồng mở (OI) toàn thị trường tính đến ngày 18/3 đạt 37.264 hợp đồng, tăng 29% so với tháng trước và giảm 8% so với cuối năm 2020./.