Ngày 29/4 tới, Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, mã chứng khoán BMS đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, sẽ triệu tập đại hội cổ đông thường niên năm 2021 để thông qua đường hướng phát triển của Công ty trong năm nay.

Tuy dự báo triển vọng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm nay là khá khả quan, nhưng BMS lại đặt mục tiêu kinh doanh thụt lùi với các chỉ tiêu cho năm 2021: hơn 216,3 tỷ đồng doanh thu, 60,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 50,35% và 3,8% so với thực hiện năm 2020.

Để đạt mục tiêu trên, với mảng môi giới, BMS tập trung đa dạng kênh thu hút nguồn vốn: vay vốn ngân hàng, phát hành trái phiếu..., nhằm gia tăng nguồn vốn làm cơ sở cho mở rộng dịch vụ môi giới (ứng trước, ký quỹ), dịch vụ tư vấn và cung cấp đa dạng sản phẩm tài chính. Mở thêm sản phẩm dịch vụ như chứng khoán phái sinh, quyền chọn khi BMS tăng vốn tối thiểu đáp ứng yêu cầu theo luật định.

Với mảng đầu tư, tự doanh, BMS có tham vọng phát triển hoạt động Trading ngắn hạn với suất sinh lợi mục tiêu từ 15% trở lên trên tổng hạn mức giao dịch thực cấp. Để tận dụng các cơ hội của thị trường, danh mục đầu tư sẽ bao gồm: cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu OTC, trái phiếu doanh nghiệp... Trong đó, hoạt động đầu tư được triển khai mạnh ở mảng trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ. Trong bối cảnh thị trường cổ phiếu còn nhiều rủi ro, thì việc phát triển mảng này là điểm sáng bởi hiệu suất sử dụng vốn khi kinh doanh trái phiếu chính phủ cao hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi.

Với mảng tư vấn doanh nghiệp và bảo lãnh phát hành, BMS có chủ trương tư vấn M&A theo hướng kết hợp linh hoạt cùng với các sản phẩm khác như: tư vấn huy động vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn cổ phần hóa…

BMS có tham vọng chào bán riêng lẻ 23 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ảnh: BMS

Một nội dung đáng chú ý tại kỳ đại hội năm nay, đó là ban lãnh đạo BMS trình đại hội xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên 800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (70 tỷ đồng) và chào bán riêng lẻ (230 tỷ đồng). BMS có tham vọng chào bán 23 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các tổ chức, cá nhân trong và/hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán. Trong bối cảnh từ đầu năm đến nay thị giá cổ phiếu MBS luôn thấp hơn mệnh giá, thì đây là mức giá chào bán không dễ khả thi với đợt phát hành này của Công ty.

Nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành này của BMS, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp... Mục đích của đợt tăng vốn lần này là để BMS bổ sung vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính...

Nếu được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thì BMS sẽ triển khai đợt phát hành tăng vốn trong năm nay./.