Khai khoáng tiếp tục giảm sâu do giá dầu thô giảm

Cụ thể là, IIP toàn ngành công nghiệp tháng 06/2016 tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 6,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,3%; sản xuất và phân phối điện tăng 10,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,6%.

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, IIP tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015 (quý I tăng 7,6%; quý II tăng 7,5%), thấp hơn nhiều mức tăng 9,7% của cùng kỳ năm 2015. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,1%, đóng góp 7,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,7%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,1%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2,2%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm mức tăng chung (Biểu đồ).

Số liệu báo cáo cho thấy, trong quý II/2016, IIP giảm khá sâu so với cùng kỳ năm 2015. Nguyên nhân chính đó là do ngành khai khoáng có tháng thứ 6 giảm liên tiếp và đây cũng là tháng có mức sụt giảm mạnh thứ hai trong năm 2016 (chỉ sau tháng 4/2016 giảm 8,1%). Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa dẫn đến ngành khai khoáng giảm là do giá dầu thô giảm khiến sản lượng khai thác giảm mạnh (trong quý II/2016 khai thác dầu thô giảm 6,1%).

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất
6 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 2016 là : Sản xuất kim loại tăng 19,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 17,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; dệt tăng 15%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 14,6%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 14,1%... Kéo theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 6 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Ti vi tăng 69,9%; ô tô tăng 27,2%; thép cán tăng 22,7%; thép thanh, thép góc tăng 22,1%; thức ăn cho gia súc tăng 17,7%; xi măng tăng 17,7%; sắt, thép thô tăng 15,1%.

Thái Nguyên vươn lên vị trí số 1 về tăng trưởng công nghiệp

Trong quý I/2016, Quảng Nam dẫn đầu cả nước về tăng trưởng công nghiệp, thì khi kết thúc quý II/2016, Thái Nguyễn đã vươn lên đứng vị trí thứ nhất. Cụ thể là: Thái Nguyên tăng 40,3%; Quảng Nam tăng 35,8%; Cần Thơ tăng 24,6%; Hải Phòng tăng 16,9%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Đà Nẵng tăng 11,1%; Bình Dương tăng 8,4%; Hải Dương tăng 8,2%; Đồng Nai tăng 7,9%; Hà Nội tăng 7,4%...

Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT)

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 5/2016 tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2015. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 15,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14,2%; sản xuất kim loại tăng 13,7%;

Báo cáo cũng cho thấy, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/6/2016 tăng 9% so với cùng thời điểm năm 2015 (thấp hơn mức tăng 11,8% của cùng thời điểm năm trước). Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với mức tăng chung: Sản xuất xe có động cơ tăng 115,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và quang học tăng 69,6%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 33,4%; sản xuất các sản phẩm từ cao su và plastic tăng 26,1%; sản xuất trang phục tăng 17,3%; sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 16,3%... Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 5 tháng đầu năm 2016 là 71,5%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 132,9%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 118%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,7%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/6/2016 tăng 5,9% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,4%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,9%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 3,6% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,7%; sản xuất và phân phối điện giảm 0,8%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%./.