Về nông nghiệp, tính đến trung tuần tháng Ba, cả nước gieo trồng được 2.973,4 nghìn ha lúa Đông Xuân, bằng 99,4% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.056,4 nghìn ha, bằng 99%; các địa phương phía Nam đạt 1.917 nghìn ha, bằng 99,6%, riêng vùng đồng Đằng sông Cửu Long đạt 1.518,1 nghìn ha, bằng 98,2%. Cùng thời điểm này, các địa phương trên cả nước đã gieo trồng được 333 nghìn ha ngô, bằng 100,7% cùng kỳ năm trước; 54,1 nghìn ha khoai lang, bằng 93,9%; 11,9 nghìn ha đậu tương, bằng 88,8%; 107,3 nghìn ha lạc, bằng 97%; 558,8 nghìn ha rau đậu, bằng 100,1%.

Trong quý I/2021, một số cây công nghiệp lâu năm đã cho thu hoạch, trong đó: Sản lượng điều đạt 193,1 nghìn tấn, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước; hồ tiêu đạt 200 nghìn tấn, giảm 0,5%; cao su đạt 119 nghìn tấn, tăng 1,6%, chè búp đạt 154,9 nghìn tấn, tăng 1,9%. Sản lượng một số loại cây ăn quả tăng: Bưởi đạt 143,3 nghìn tấn, tăng 2,4%; thanh long đạt 326,3 nghìn tấn, tăng 4,3%; xoài đạt 236,7 nghìn tấn, tăng 1,3%; dứa đạt 134,3 nghìn tấn, tăng 7%; chuối đạt 653,4 nghìn tấn, tăng 2,5%.

Chăn nuôi trâu, bò trong quý I bị ảnh hưởng bởi rét đậm, rét hại, băng giá, mưa tuyết trong tháng Một và hiện nay đang xuất hiện dịch viêm da nổi cục tại một số địa phương, người chăn nuôi và chính quyền địa phương cần tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Ước tính tổng số bò tính đến thời điểm cuối tháng Ba tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm 2020, tổng số trâu giảm 2,3%. Trong khi đó, chăn nuôi lợn tiếp tục đà hồi phục trên cả nước, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát, chỉ còn phát sinh những ổ dịch nhỏ lẻ. Ước tính tổng số lợn của cả nước tính đến thời điểm cuối tháng Ba năm 2021 tăng 11,6% so với cùng thời điểm năm 2020.

Về Lâm nghiệp, tháng 3/2021, các địa phương phía Bắc đẩy mạnh công tác trồng rừng và chăm sóc rừng, phía Nam tập trung chăm lo, bảo vệ rừng và tăng cường phòng cháy, chữa cháy. Trong tháng Ba, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước ước đạt 17,2 nghìn ha, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 15,7 triệu cây, bằng cùng kỳ năm trước. Ước tính quý I/2021, diện tích rừng trồng mới tập trung của cả nước đạt 33,2 nghìn ha, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 26,4 triệu cây, tăng 1,9%; sản lượng gỗ khai thác đạt gần 3 triệu m3, tăng 4%; sản lượng củi khai thác đạt gần 4,5 triệu ste, giảm 0,2%.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong tháng Ba, diện tích rừng bị thiệt hại là 94,2 ha, giảm 46,8% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do diện tích rừng bị cháy giảm 70,4% (cùng kỳ năm 2020 là 69 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 73,7 ha, giảm 31,7%. Tính chung quý I/2021, diện tích rừng bị thiệt hại là 357 ha, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm diện tích rừng bị cháy là 115 ha, giảm 28,6%; diện tích rừng bị chặt phá là 242 ha, tăng 15,2%.

Về thủy sản, sản lượng thủy sản tháng Ba ước đạt 683,9 nghìn tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 485,9 nghìn tấn, tăng 1,3%; tôm đạt 69,8 nghìn tấn, tăng 8,1%; thủy sản khác đạt 128,2 nghìn tấn, tăng 7,4%. Quý I/2021, sản lượng thủy sản ước đạt 1825,3 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 1360,1 nghìn tấn, tăng 1,1%; tôm đạt 170,8 nghìn tấn, tăng 5,8%; thủy sản khác đạt 294,4 nghìn tấn, tăng 4,7%.

Tháng 3/2021, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 339,8 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 238,8 nghìn tấn, tăng 2,4%; tôm đạt 57,9 nghìn tấn, tăng 9%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2021 ước đạt 940,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 685,3 nghìn tấn, tăng 1,9%; tôm đạt 138,3 nghìn tấn, tăng 6,6%.

Số liệu thông kê cũng cho thấy, tháng 3/2021, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 344,1 nghìn tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 247,1 nghìn tấn, tăng 0,2%; tôm đạt 11,9 nghìn tấn, tăng 3,5%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 332,4 nghìn tấn, tăng 2%. Ước tính quý I/2021, sản lượng thủy sản khai thác đạt 885 nghìn tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 674,8 nghìn tấn, tăng 0,3%; tôm đạt 32,5 nghìn tấn, tăng 2,5%. Thời tiết ngư trường hai tháng đầu năm tương đối thuận lợi, sản lượng thủy sản khai thác biển trong Quý ước đạt 845,1 nghìn tấn, tăng 1,1%.