Dự án do Công ty cổ phần Giải pháp công nghệ tái tạo làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 230 tỷ đồng. Dự án Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng được triển khai trên diện tích 2,4ha với tổng vốn 230 tỷ đồng, công suất thiết kế 26.000m3/ngày đêm. Dự án được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 có công suất thiết kế 13.000m3/ngày đêm, dự kiến hoàn thành trong năm 2017; giai đoạn 2 có công suất 13.000m3/ngày đêm dự kiến xây dựng và hoàn thành trong 2 năm 2018-2019.

Dự án Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng được triển khai trên diện tích 2,4ha với tổng vốn 230 tỷ đồng

Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng sử dụng công nghệ tiên tiến từ Hoa Kỳ, kết hợp màng siêu lọc UF và Ozone để thu hồi toàn bộ lượng nước thải đã qua xử lý của Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp Tam Thăng với chất lượng nước đạt quy chuẩn cung cấp nước sạch phục vụ mục đích sản xuất cho các nhà máy trong Khu công nghiệp Tam Thăng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: Dự án Nhà máy tái sử dụng nước Khu công nghiệp Tam Thăng là dự án ứng dụng công nghệ mới, hiện đại đầu tiên của Việt Nam. Khi nhà máy hoàn thành và đưa vào vận hành được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc kiểm soát chặt chẽ về môi trường nước của Khu công nghiệp Tam Thăng; tiết kiệm nước sạch trên địa bàn TP. Tam Kỳ; tiết giảm chi phí sản xuất đối với các nhà đầu tư nhất là các doanh nghiệp dệt nhuộm trong Khu công nghiệp Tam Thăng và góp phần phát triển công nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Phó chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh mở Chu Lai chủ trì và phối hợp với các ngành liên quan tích cực hỗ trợ và tạo mội điều kiện thuận lợi nhất cho Công ty Cổ phần giải pháp công nghệ tái tạo (RTS) trong quá trình thi công dự án. Đồng thời đề nghị Công ty RTS tập trung huy động nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, chấp hành nghiêm các qui định của Nhà nước về đầu tư xây dựng. Hoàn thành dự án đúng tiến độ đã cam kết./.