Triển khai hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước năm 2019

Năm 2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (viết tắt là Sở) đã tích cực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và dự báo các chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước; khẳng định vai trò hết sức quan trọng trong bộ máy quản lý, điều hành của chính quyền tỉnh Đắk Lắk, thực sự trở thành “cánh tay nối dài” giữa lãnh đạo Tỉnh và các Sở, ban, ngành địa phương với các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Về các nhiệm vụ then chốt của Sở trong năm 2019, theo đó công tác quy hoạch đã ghi nhận đóng góp lớn của Sở trong việc tham mưu nhiều chương trình trọng tâm, có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh (lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch, đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng…).

Công tác đăng ký kinh doanh được tăng cường đẩy mạnh. Năm vừa qua Sở đã cấp Giấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 1.177 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 17,23% so với năm 2018) với tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 13.480,53 tỷ đồng (bình quân 11,45 tỷ đồng/doanh nghiệp); cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thêm 133 chi nhánh (trong đó có 96 chi nhánh của doanh nghiệp ngoài Tỉnh). Lũy kế đến ngày 31/12/2019, trên địa bàn Tỉnh có 8.975 doanh nghiệp và chi nhánh của doanh nghiệp ngoài Tỉnh (gồm 8.211 doanh nghiệp và 764 chi nhánh), đạt 100,67% kế hoạch đề ra, tăng 8,6% so với năm 2018.

Công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Trong năm Sở đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành các Kế hoạch, Chương trình hành động của Tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và hỗ trợ HTX trên địa bàn Tỉnh; chủ động theo dõi, tổng hợp, phối hợp các ngành liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; đề xuất giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của Tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo; xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn Tỉnh. Một số các hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức Chương trình cà phê doanh nhân – doanh nghiệp” vào sáng thứ 3 hàng tuần; tham mưu tổ chức 04 khóa tập huấn về khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp cho trên 300 học viên là các DNNVV, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tỉnh; tổ chức thành công Chương trình nâng cao năng lực hộ kinh doanh trên địa bàn Tỉnh; chủ trì, tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp; phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp Tỉnh và các đơn vị có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Trong công tác khởi nghiệp, Sở đã chủ động tham mưu UBND Tỉnh ban hành và triển khai kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019, với một loạt các hoạt động thiết thực như: Tham gia Ban chỉ đạo và Tổ tư vấn về công tác khởi nghiệp của Tỉnh; tham mưu tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2019; duy trì, vận hành tốt Cổng thông tin về khởi nghiệp của Tỉnh; tổ chức các hoạt động kết nối, giao lưu cộng đồng khởi nghiệp Đắk Lắk và các tỉnh (Quảng Nam, Đồng Tháp, Bến Tre...); tổ chức 03 lớp tập huấn kiến thức về kỹ năng gọi vốn đầu tư, quản trị tài chính, quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong hình thành sản phẩm khởi nghiệp cho trên 250 học viên…

Nhà máy trong KCN Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk

Về phát triển kinh tế tập thể, năm 2019 đã tổ chức 03 lớp đào tạo dành cho 150 người cán bộ quản lý hợp tác xã (HTX), thành viên HTX trên địa bàn Tỉnh; tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể của Ban chỉ đạo phát triển HTX Tỉnh tại 10/15 huyện, thị xã, thành phố…

Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư trong năm 2019 đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Trong năm qua Sở đã tham mưu UBND Tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2019 và xây dựng, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư đa dạng, phong phú ở trong và ngoài nước.

Với những nỗ lực trên, năm 2019 UBND Tỉnh đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho 55 dự án đầu tư với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.000 tỷ đồng.

Cũng trong năm 2019, Sở tham mưu UBND Tỉnh tổ chức thành công Hội nghị XTĐT tỉnh Đắk Lắk năm 2019 (trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2019).Tại Hội nghị này, Tỉnh đã trao Bản ghi nhớ cho 19 nhà đầu tư với 27 dự án, tổng vốn thu hút đầu tư khoảng 57.289 tỷ đồng; đồng thời trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với 13 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 14.330 tỷ đồng.

Công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư đã được triển khai thực hiện đúng quy định, kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo. Trong năm 2019, Sở đã thẩm định lựa chọn nhà thầu cho 399 dự án; thẩm định đầu tư xây dựng công trình cho 39 dự án; giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu 340 hồ sơ, không có hồ sơ vi phạm các quy định về đấu thầu và 182 văn bản các loại.

Công tác kinh tế đối ngoại được duy trì thực hiện tốt. Việc quản lý nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn viện trợ phi chính phủ đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, giải ngân và điều chuyển vốn theo đúng theo cam kết với nhà tài trợ.

Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm túc, có chế tài xử lý vi phạm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.

Công tác tổ chức cán bộ được tổ chức thực hiện đúng qui định của pháp luật. Việc tiếp nhận, bố trí, đào tạo bồi dưỡng và giải quyết các chế độ chính sách cho công chức, nhân viên được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy trình và công khai dân chủ.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, chất lượng cung cấp dịch vụ công ngày càng được cải thiện hơn; giải quyết nhanh, đúng quy định các thủ tục hành chính, góp phần giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư tiết kiệm được nhiều thời gian và giải quyết công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Công tác đón tiếp các nhà đầu tư, doanh nghiệp thể hiện tinh thần nhiệt tình, chu đáo, có trách nhiệm cao; đã cung cấp thông tin và hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư (như khảo sát chọn địa điểm đầu tư, hướng dẫn tận tình cho nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư tại Đắk Lắk). Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc ngày càng được nâng cao (đặc biệt là công tác khởi nghiệp đã có nhiều cố gắng, tạo được nhiều cú hích).

Quy chế dân chủ cơ sở được duy trì thường xuyên. Lãnh đạo Sở đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan trong việc triển khai nhiệm vụ chuyên môn cũng như giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Mối quan hệ công tác giữa các thành viên trong cơ quan tiếp tục được củng cố, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống.

Các chế độ chính sách về tài chính trong cơ quan được thực hiện theo đúng chế độ, chính sách của nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo cho việc thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất của cơ quan cũng như các chế độ chính sách cho công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện quyết toán kinh phí cho dự án và kinh phí thường xuyên của Sở theo quy định của pháp luật.

Công tác hành chính được thực quan tâm và có nhiều tiến bộ, đáp ứng được hoạt động đặc thù của cơ quan. Công tác văn thư - lưu trữ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo an toàn theo quy định của Sở. Công tác phục vụ nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng các nhu cầu hoạt động thường xuyên, đột xuất của công chức, viên chức cũng như hoạt động chung của Sở.

Công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong đơn vị tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Phát huy cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng trong việc phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm; phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng đến đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp, quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ năm 2020

Không hài lòng với những kết quả đã đạt được trong năm 2019, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk khẳng định năm 2020 tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị sẽ tiếp tục khắc phục khó khăn, bền bỉ phấn đấu để nêu cao hơn nữa năng lực quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, cụ thể:

Chủ động, sáng tạo tham mưu xử lý công việc chuyên môn được giao (nhất là việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan); tập trung nghiên cứu các quy định của nhà nước, trau dồi kỹ năng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để không để xảy ra chậm trễ trong xử lý hồ sơ; tham gia đầy đủ, nghiêm túc các kỳ sinh hoạt thuộc chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của Sở; đầu tư nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn; tiếp tục xây dựng hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin cho từng cá nhân.

Tăng cường công tác phối hợp từ các Sở, ngành trong Tỉnh, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo chất lượng, hạn chế tối đa chậm trễ trong tham mưu, báo cáo.

Xây dựng dữ liệu thống kê các dự án đầu tư trên địa bàn Tỉnh để nắm bắt kịp thời tình hình triển khai các dự án, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết nhanh, đúng quy định các thủ tục trong tham mưu UBND Tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kinh doanh trên địa bàn Tỉnh; hạn chế tình trạng xử lý hồ sơ chậm trễ và không thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Tỉnh (về xin lỗi bằng văn bản đối với hồ sơ trễ hẹn, ngay cả đối với trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan)

Chủ động phối hợp cùng Cơ quan thuế thực hiện việc xử lý văn bản theo thời gian quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện việc đăng ký thành lập doanh nghiệp bằng hình thức trực tuyến; vận dụng tốt các quy định để tham mưu giải quyết thủ tục đầu tư có sử dụng đất.

Tập trung nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xúc tiến đầu tư để chủ động và tích cực hơn trong thu hút đầu tư; tăng cường mối quan hệ với các Sở, ngành và UBND cấp huyện để thuận lợi trong việc lấy ý kiến thẩm định các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đôn đốc công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành các nội quy, quy chế cơ quan cũng như trong quá trình thực thi công vụ.

Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng.

Nhiệm vụ cụ thể như sau:

Thứ nhất, công tác quy hoạch, kế hoạch, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu với các nội dung chủ yếu: Tham mưu UBND Tỉnh trình Bộ KH&ĐT và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Tỉnh và các thủ tục phê duyệt trúng thầu theo quy định. Phối hợp cùng đơn vị tư vấn triển khai lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030; tham mưu UBND Tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, chủ đầu tư; tham mưu xây dựng chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch năm 2021 để trình HĐND Tỉnh thông qua; tham mưu xây dựng, trình HĐND Tỉnh thông qua nghị quyết về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư trường học và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giai đoạn 2021- 2025…

Thứ hai, đối với việc hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG): Tham mưu UBND Tỉnh giao chỉ tiêu, nhiêm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) kế hoạch 2020 và hướng dẫn triển khai thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị, chủ đầu tư nhằm hoàn thành kế hoạch UBND Tỉnh giao; tham mưu điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 07/NQ-HĐND và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Tỉnh về ban hành kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới và CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Tỉnh; tham mưu Ban chỉ đạo các CTMTQG xây dựng Kế hoạch công tác năm 2020 và triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu kiện toàn Ban chỉ đạo các CTMTQG của Tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Thứ ba, về công tác đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư: Thực hiện công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, rà soát tổng hợp trình phê duyệt dự án; thẩm định thiết kế - dự toán dự án không có cấu phần xây dựng; theo dõi, tổng hợp và đánh giá công tác đấu thầu vốn nhà nước trên địa bàn Tỉnh, báo cáo kịp thời cho UBND Tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tiếp tục triển khai đấu thầu qua mạng theo lộ trình hướng dẫn của Bộ KH&ĐT; thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo quy định Luật Đấu thầu; tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu trong việc tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu; thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn Tỉnh, đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư báo cáo kịp thời, tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh và Bộ KH&ĐT.

Thứ tư, công tác đăng ký kinh doanh: Tham mưu văn bản trả lời đơn kiến nghị, cung cấp thông tin doanh nghiệp đăng ký kinh doanh cho các cá nhân, tổ chức, các Sở, ngành và đơn vị theo yêu cầu; xây dựng kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp năm 2020; tiếp tục xử lý các doanh nghiệp vi phạm luật doanh nghiệp, vi phạm pháp luật Thuế thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; duy trì, quản lý và hoạt động có hiệu quả Cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư tỉnh Đắk Lắk, phần mềm đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và hợp tác xã trong phạm vi địa phương. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng; thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tiếp tục thực hiện tốt việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp trên Hệ thống đăng ký doanh nghiệp Quốc gia; tiếp tục thực hiện và hoàn thành các bước rà soát, kiểm tra đối chiếu và bổ sung, hiệu đính thông tin đăng ký kinh doanh, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Thứ năm, công tác doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân: Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2020 theo Kế hoạch đã ban hành; tham mưu UBND Tỉnh ban hành Kế hoạch về hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV năm 2021 đúng quy định; xây dựng “Đề án hỗ trợ DNNVV” theo quy định và tham mưu UBND Tỉnh trình HĐND Tỉnh thông qua Nghị quyết tổng thể về chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn Tỉnh; tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019; tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tổ chức có hiệu quả chương trình “Cà phê doanh nhân - doanh nghiệp”.

Thứ sáu, công tác kinh tế đối ngoại: Nắm bắt và chủ động triển khai thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế; hợp tác khu vực và các địa phương trong nước về lĩnh vực KH&ĐT; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, giải quyết vướng mắc, những yêu cầu của nhà đầu tư, hay chủ dự án trong hoạt động đầu tư ODA, PPP, NGO, FDI và tham mưu xử lý các vi phạm trong hoạt động đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; tiếp nhận hồ sơ và tham mưu cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư vốn nước ngoài (FDI) và dự án đầu tư trong nước (DDI); thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định; thẩm định tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) đảm bảo đúng quy định của pháp luật; vận động, thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài (ODA) và vốn vay ưu đãi phải được xem xét, cân nhắc tới hiệu quả sử dụng vốn vay; chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), trong đó chú trọng đến hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (dự án BT); rà soát lại và tham mưu UBND Tỉnh danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm thực hiện các dự án theo đúng quy định của Pháp luật, đồng thời thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Thứ bảy, công tác xúc tiến đầu tư: Hoàn thiện quy chế phối hợp, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch, thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020; tham mưu giải quyết thủ tục đầu tư theo đúng quy định. Tổ chức tốt hoạt động hỗ trợ, cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện việc theo dõi tiến độ đầu tư để kịp thời nắm bắt và có hướng tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. Luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Thứ tám, công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng và pháp chế: Tập trung tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt chương trình thanh tra, kiểm tra năm 2020 đã phê duyệt, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đã đề ra. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành theo định hướng của thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư; triển khai thanh tra hành chính công vụ tại 01 đơn vị thuộc Sở. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, có biện pháp đề xuất xử lý các đơn vị chậm, không thực hiện kết luận thanh tra; triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tham mưu xử lý giải quyết kịp tiến độ và bảo đảm quy định 100% các đơn thư khiếu nại tố cáo. Phối hợp với cơ quan, phổ biến, tuyên truyền các quy định về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Phấn đấu không để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng.

Thứ chín, công tác hành chính, văn phòng: Xây dựng nhu cầu sử dụng biên chế năm 2020 và kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2020 gửi Sở Nội vụ, quản lý biên chế chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt nội dung kế hoạch công tác trọng tâm năm 2020. Tổ chức cho kê khai bổ sung lý lịch công chức, đánh giá công chức và triển khai kê khai tài sản, thu nhập hàng năm cho công chức thuộc Sở; cử công chức tham gia các kỳ thi nâng ngạch, tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo chỉ tiêu được giao. Theo dõi đôn đốc việc sơ kết đánh giá hoạt động Văn phòng Sở năm 2020; rà soát các Quy chế để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế (nếu có).

Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo đúng quy định của pháp luật, mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc kịp thời để phục vụ nhu cầu công tác của Sở; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và người lao động trong Sở; xây dựng kế hoạch, dự toán thu-chi ngân sách của Sở năm 2021 và kế hoạch tài chính 3 năm tiếp theo.

Thực hiện tốt công tác văn thư - lưu trữ, bảo mật tại cơ quan, công tác phục vụ; đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh công sở.

Thường xuyên duy trì hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu

chuấn quốc gia Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; quản lý vận hành theo dõi thực hiện phần mềm quản lý văn bản- điều hành thư điện tử, các phần mềm ứng dụng đã đăng ký bảo vệ tên miền.

Thứ mười, thực hiện tốt công tác thi đua- khen thưởng: Phát động phong trào thi đua, tổ chức đăng ký thi đua và triển khai công tác thi đua khen thưởng; thực hiện các báo cáo định kỳ đột suất đáp ứng yêu cầu của các cấp, các ngành.Tham mưu tổng kết công tác thi đua - khen thưởng của cụm, khối thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung năm 2020./.