Bà Lê Thị Tường Thu, Chủ tịch công đoàn Bộ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ nên cơ bản đã hoàn thành được kế hoạch đề ra; cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã được cải thiện. Các đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ và Đảng ủy cơ quan.

Đặc biệt, Công đoàn Bộ đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo bầu không khí phấn khởi và quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Sơ kết công tác Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2022
Bà Lê Thị Tường Thu trình bày báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng cuối năm, Công đoàn Bộ sẽ tiếp tục tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường hoạt động xã hội của các cấp công đoàn. Tập trung tổ chức các hoạt động xã hội tình nghĩa, công tác xã hội từ thiện, công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh…

Ông Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá, các hoạt động của Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và luôn được tổ chức sáng tạo, có sự lồng ghép đa dạng. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được sự quan tâm trực tiếp của cấp ủy, lãnh đạo Bộ, hoàn thành tốt tất cả những nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Trần Quốc Phương ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả nổi bật mà Công đoàn Bộ đã đạt được. Trong thời gian qua, Công đoàn Bộ đã tích cực triển khai các hoạt động xã hội từ thiện, tạo sự lan tỏa, chia sẻ với cộng đồng, đặc biệt là dành sự quan tâm tới các nhóm yếu thế trong xã hội. Đó là một hoạt động rất ý nghĩa góp phần tạo nên văn hóa riêng của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Sơ kết công tác Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư 6 tháng đầu năm 2022
Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, kết quả nổi bật mà Công đoàn Bộ đã đạt được

Để phát huy các kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của Công tác Công đoàn 6 tháng cuối năm 2022, đó là tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các công đoàn đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đẩy mạnh các hoạt động thiết thực, chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ những người yếu thế bằng các hoạt động thiết thực; phối hợp tốt với Công đoàn cấp trên và các tổ chức đoàn thể để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đã đặt ra…

Nhân dịp này, Công đoàn Bộ cũng tổ chức Tọa đàm nhân ngày Gia đình Việt Nam với chia sẻ của TS. Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về một số nội dung xây dựng văn hóa gia đình./.