(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 09, tháng 3 năm 2023)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây

TS. Nguyễn Thanh Phương, TS. Phạm Văn Trường, ThS. Bùi Ngọc Tân

Trường Đại học Tây Nguyên