Thứ bảy 13/04/2024 11:03 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Cán bộ, công chức, viên chức tố cáo được bảo vệ vị trí công tác
Tiến tới bỏ chế độ "biên chế suốt đời"
Ôn lại truyền thống vẻ vang, ra sức rèn đức, luyện tài để cán bộ của Ngành cống hiến nhiều hơn nữa cho Tổ quốc
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022