Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo tổng kết của trường năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016; báo cáo công khai tài chính; báo cáo hoạt động ban thanh tra nhân dân; báo cáo tổng kết phong trào thi đua.

NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh.

Thay mặt lãnh đạo Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh NGƯT.PGS.TS. Lý Hoàng Ánh đã phát biểu khai mạc và báo cáo kết quả hoạt động công tác năm 2015 và phương hướng hoạt động năm 2016, thể hiện qua các mặt: hoạt động đào tạo; hoạt động nghiên cứu khoa học; công tác nhân sự; công tác tài chính; công tác cơ sở vật chất; các hoạt động khác liên quan đến: tổ chức chính trị - xã hội; đảm bảo chất lượng; hành chính văn phòng; hợp tác quốc tế; chỉ ra những tồn tại, hạn chế…

Trong năm học vừa qua, trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó vươn lên để hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ với những thành tích đáng khích lệ trong các công tác có liên quan đến: đào tạo chương trình cử nhân chất lượng cao; kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự các đơn vị theo chiến lược phát triển trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM giai đoạn 2016 – 2020; hoạt động nghiên cứu khoa học được triển khai đồng bộ có hiệu quả hướng vào các nghiên cứu phục vụ giảng dạy và học tập, trong cả giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên; việc hợp tác liên kết đào tạo đại học, sau đại học được nhà chú trọng và ngày càng mở rộng với các trường đại học của các quốc gia Anh, Mỹ, Thụy Sĩ, Phần Lan, Úc...

Bên cạnh đó, Nhà trường cũng tích cực thực hiện sứ mệnh quốc tế với các nước bạn Lào, Campuchia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế tài chính - ngân hàng; các mảng công tác: hành chính văn phòng; đầu tư xây dựng cơ bản; kế toán, tài chính đã thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của trường; theo hướng chính quy, hiện đại, bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của nhà trường trong bối cảnh hội nhập toàn cầu; các tổ chức Đảng và các đoàn thể quần chúng. Đảng bộ, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCSHCM và Hội sinh viên của nhà trường giữ vững được danh hiệu là những tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh, xuất sắc nhiều năm liền.

Đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp nhiều ý

Đại biểu tham dự Hội nghị cũng đã đóng góp nhiều ý kiến tại Hội nghị đến từ các đơn vị: Khoa Luật kinh tế; Khoa Ngân hàng…tập trung vào các vấn đề: đánh giá, tiêu chí xếp loại ABC; chỉ tiêu đăng ký thi đua; công tác tài chính; các môn giảng dạy sau đại học tại các khoa; tiêu chuẩn bổ nhiệm nhân sự… và ý kiến từ các đơn vị gửi góp ý bằng văn bản về cho Ban tổ chức Hội nghị. Đoàn Chủ tịch Hội nghị cũng đã ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội nghị của đại biểu CBCCVC & NLĐ toàn trường. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến các bộ phận chức năng của Nhà trường, sẽ được Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo giải quyết. Những vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của người lao động, nhà trường sẽ có ý kiến trình cấp trên nghiên cứu để giải quyết và xử lý kịp thời.

Bà Trần Thị Kim Chinh – Phó Trưởng VPDD - NHNN tại Tp. HCM

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Trần Thị Kim Chinh – Phó Trưởng VPDD - NHNN tại Tp. HCM đã đánh giá cao công tác tổ chức và cho rằng Hội nghị đã thể hiện được tính dân chủ và đoàn kết cao của tập thể CBCCVC & NLĐ Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM. Trong năm học vừa qua, Nhà trường đã có những thành tích đáng khích lệ trong công tác quản lý, đào tạo, hợp tác quốc tế đã nâng cao uy tín và khẳng định thương hiệu của Nhà trường đối với xã hội.

Cùng chia sẻ các ý kiến và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Phạm Phương Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã ghi nhận các thành tích của Công đoàn Nhà trường trong năm vừa qua, theo đó, trong năm học vừa qua Công đoàn trường Đại học Ngân hàng TP.HCM đã thực hiện tốt chức năng là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng và hợp pháp của cán bộ viên chức trong Nhà trường. Tình hình đời sống, việc làm, phúc lợi, điều kiện lao động, an ninh trật tự an toàn xã hội trong trường được đảm bảo; các công tác tuyên truyền, phát triển công đoàn viên, nữ công, phong trào thi đua khen thưởng,… luôn được thực hiện tích cực. Nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình, bà Phạm Phương Lan cũng cho rằng, để các hoạt động của Công đoàn thiết thực và hiệu quả, thời gian sắp tới Công đoàn của nhà trường cần chú trọng hơn nữa về tính chiều sâu trong hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động theo hướng “sân khấu hóa” hoặc các cuộc thi để thu hút sự tham gia đông đảo và nhiệt thành hơn của CBCCVC & NLĐ trong toàn trường.

Nhân dịp này, có 02 cá nhân được nhận bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và 04 cá nhân tiêu biểu, đại diện cho Ban Giám hiệu, khối phòng chức năng và khối giảng viên nhận giấy khen vì đã “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VII” và “có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2015”./.