Thứ ba 17/05/2022 15:09 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Quý I/2019: Hơn 28.000 doanh nghiệp thành lập mới
Năm 2019, hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia
Tháng 2/2019: cả nước có 5.900 doanh nghiệp thành lập mới
Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đoàn kết – Trí tuệ - Bản lĩnh
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2021