Đây là những nội dung trong Thông báo số 51/TB-VPCP, ngày 01/02/2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, ngày 08/01/2019.

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 8,1%

Năm 2018, kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục tăng trưởng cao (GRDP) đạt 8,1%, GRDP bình quân đầu người đạt 4.226 USD. Cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng, các ngành dịch vụ có chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, có lợi thế cạnh tranh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,16%; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 3,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ đạt 162,5 ngàn tỷ đồng, tăng 11,5% so cùng kỳ.

Khu công nghiệp và cụm công nghiệp ở Đồng Nai phát triển mạnh (32 khu công nghiệp đã được thành lập, trong đó, 31 khu công nghiệp tỷ lệ lấp đầy 77%; 23 cụm công nghiệp tỷ lệ lấp đầy 40%); huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 90.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so cùng kỳ; thu hút đầu tư trong nước đạt trên 27.800 tỷ đồng, đạt 278,5% kế họach năm; đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 1.800 triệu USD...

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, giải quyết việc làm cho trên 87.000 lượt người; tỷ lệ đóng bảo hiểm y tế đạt trên 84,5%; giảm 0,2% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 0,11% tỷ lệ hộ cận nghèo. Công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục, đào tạo thực hiện các chính sách đối với người có công, giảm nghèo được quan tâm; tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị chính quyền vững mạnh.

Đồng Nai quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ngày từ đầu năm

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng Nai vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức. Biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến phát triển trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn; giá sản phẩm chăn nuôi đã tăng trở lại nhưng chưa ổn định, ngành chăn nuôi còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; tình hình lấn chiếm, xây dựng trái phép, khai thác cát lậu còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý xây dựng chưa chặt chẽ; việc triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trong nước, các dự án PPP, xã hội hóa gặp nhiều khó khăn...

Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Để khắc phục những tồn tại trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Đồng Nai tập trung quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết 01/NQ-CP, ngày 01/01/2019 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, quyết liệt triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh năm 2019 ngay từ ngày đầu, tháng đầu; tập trung đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm, có sức lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn, trong đó tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm, gồm: Đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; chú trọng nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của đầu tư công và chất lượng quản lý đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng cơ cấu lại lĩnh vực, sản phẩm theo lợi thế địa phương và nhu cầu thị trường; tập trung phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất với tiêu thụ nông sản; bổ sung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp, tăng đào tạo lao động cho nông thôn, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích; triển khai có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách bảo hiểm nông nghiệp, chính sách khuyến nông.

Sân bay quốc tế Long Thành là một trong những dự án ưu tiên hàng đầu của đất nước, hiện nguồn vốn bố trí cho dự án đã sẵn sàng, không được phép lùi lại hoặc chậm tiến độ. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải tập trung cao độ để triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và các hạng mục dự án sân bay quốc tế Long Thành đã được giao.

Cải thiện môi trường kinh doanh

Ngoài ra, Tỉnh phải tập trung kiểm soát và khắc phục ô nhiễm môi trường, các nguồn gây ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, lưu vực sông, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm nặng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhất là các khu vực gây bức xúc cho người dân; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai, bên cạnh phát triển công nghiệp, cần quan tâm hơn đến phát triển đô thị, phải gắn kết và phát triển hài hòa công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa; tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP, ngày 01/01/2019; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI).

Tăng cường phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; bảo đảm an sinh xã hội, trợ giúp hiệu quả đối tượng bảo trợ xã hội và hộ nghèo; huy động các nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Đồng Nai chú trọng làm tốt công tác quốc phòng, an ninh trật tự và an toàn xã hội; phải đặc biệt chú trọng hơn nữa các thách thức an ninh phi truyền thống, không để xảy ra tình trạng diễn biến phức tạp, các đối tượng kích động người dân, công nhân tụ tập biểu tình; tội phạm, buôn lậu, ma túy, cờ bạc; tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tín dụng đen... Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông ở địa bàn thành thị, khu vực đông dân cư./.