Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, trong những năm qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có rất nhiều thay đổi, các hoạt động của Bộ cũng chuyển biến rõ nét được dư luận, cộng đồng ghi nhận, khẳng định được vị thế, vai trò, tầm vóc của Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư trong những năm qua. Bằng các cống hiến, như: các đề án, các báo cáo, các nhiệm vụ, nghị quyết, luật pháp, thể chế.. . Đồng thời, cán bộ của Bộ, ngành đã đổi mới, đi đúng hướng, là cơ quan tham mưu tổng hợp quan trọng hàng đầu của Đảng và Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng gặp mặt chúc Tết toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Bộ. Ảnh: Đức Trung

Bộ trưởng khẳng định, với những kết quả đạt được của Bộ đã đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời gian qua có sự đồng lòng, góp sức của toàn thể cán bộ các cấp trong Bộ, ngành.

Năm 2019 sẽ là một năm nhiều thách thức, nhiều việc lớn, phức tạp đối với Bộ và ngành Kế hoạch và Đầu tư. Trước hết là việc xây dựng chiến lược 10 năm, kế hoạch 5 năm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư là thường trực, Bộ trưởng là Tổ trưởng Tổ biên tập. Đây là việc lớn của đất nước trong 10 năm tới.

Thứ hai là vấn đề xây dựng pháp luật. Bộ cần dồn lực cho nhiệm vụ xây dựng thể chế, chiến lược cho đất nước, như: xây dưng Luật Doanh nghiệp, trình Luật Đầu tư sửa đổi để giải quyết các vướng mắc trong thực tế. Đồng thời, cần hoàn thiện Luật PPP. Đây là một Luật rất khó, làm sao để huy động được các nguồn lực cho đầu tư phát triển mà không phụ thuộc quá nhiều vào ngân sách nhà nước

Thứ ba, cần triển khai hiệu quả Luật Quy hoạch theo hướng lập quy hoạch tổng thể quốc gia theo phương phương pháp tích hợp. Đây là một việc rất khó, nhưng cần làm cho hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ triển khai Luật Quy hoạch để thúc đẩy phát triển.

Bốn là, xây dựng chiến lược về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Mặc dù không làm về công nghệ nhưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao làm về chiến lược 4.0. Đây là động lực cho toàn bộ nền kinh tế, là cơ hội để chúng ta rút ngắn khoảng cách với các nước, làm bàn đạp, tạo đột phá.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Đức Trung

Bên cạnh đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng còn nhiều phần việc lớn, quan trọng khác. Về mảng ODA, FDI cần nghiên cứu để điều chỉnh và có những định hướng mới, chính sách, công cụ mới, phù hợp điều kiện phát triển mới. Còn về vấn đề doanh nghiệp, cần tập trung thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục các nhiệm vụ trong 3 đột phá chiến lược, nhất là đột phá về hạ tầng…

Ngoài ra, Bộ cần nghiên cứu, tìm hiểu, đóng góp hiệu quả, sát thực vào các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác mà các bộ, ngành khác gửi lấy ý kiến theo quy định.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chụp ảnh cùng đại diện Tạp chí Kinh tế và Dự báo/ Ảnh: Đức Trung

Cuối cùng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, để đạt được những kết quả cao hơn nữa, mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cần thay đổi, chủ động suy nghĩ, cống hiến nhiều hơn cho nhiệm vụ chung, cho đất nước. Đồng thời giữ được nhịp đoàn kết trong nội bộ, giữ được trí tuệ và bản lĩnh.

Nhân dịp năm mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chúc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.