Thứ hai 15/04/2024 19:52 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
3 đặc điểm khiến khách hàng thấy gắn bó với một sản phẩm
Cách đa dạng hóa đồng tâm trong sản xuất sản phẩm
Khó và dễ cho việc xây dựng lộ trình sản phẩm?
Nhận thức của người tiêu dùng ảnh hưởng như thế nào đến quyết định mua hàng?
Phát triển sản phẩm nên bắt đầu từ đâu và mục tiêu thế nào?
Tạo sự khác biệt cho sản phẩm: Bí mật nằm ở đâu?
3 cách giúp tăng giá trị sản phẩm thông qua dịch vụ khách hàng tốt
Bao bì sản phẩm: 4 cách tạo ấn tượng với khách hàng ngay lần đầu
Bạn biết gì về sản phẩm dùng một lần?
Sản phẩm không có tính đặc thù: Làm thế nào để cạnh tranh hiệu quả?
Mẫu mã làm tăng giá trị của sản phẩm như thế nào?
Điều gì khiến sản xuất sạch hơn ngày càng được chú trọng?
4 cách nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022