“Đồng chí Ngô Văn Tuấn được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó trọng trách mới. Là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú ở các bộ, ngành Trung ương và địa phương, đồng chí Ngô Văn Tuấn sẽ hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về công tác cán bộ, do Kiểm toán Nhà nước tổ chức, theo Văn phòng Quốc hội.

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước hứa xây dựng cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình, ông Ngô Văn Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã kinh qua các vị trí công tác khác nhau, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú... (ảnh: QH)

Tại Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quyết định phân công của Bộ Chính trị điều động chỉ định ông Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước; trao quyết định của UBTVQH bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, phân công phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Kiểm toán Nhà nước chú trọng công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về kiểm toán; phát triển tổ chức bộ máy của Kiểm toán Nhà nước chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ được giao...

Theo Chủ tịch Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan kiểm toán tài chính và tài sản công do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; có vai trò quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, minh bạch nền tài chính quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực quốc gia, góp phần tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

“Đề nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn nhanh chóng nắm bắt tình hình của ngành, cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước quyết liệt tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đề nghị Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện công khai, minh bạch hoạt động kiểm toán và kết quả kiểm toán theo quy định pháp luật…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước hứa xây dựng cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”
Ông Ngô Văn Tuấn hứa tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán với phẩm chất trung thực, nhạy bén... (ảnh: QH)

Nhận nhiệm vụ mới, ông Ngô Văn Tuấn cho rằng, đây là vinh dự hết sức to lớn, nhưng trách nhiệm cũng hết sức nặng nề. Ông hứa tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm toán “nghệ tinh, tâm sáng”, với phẩm chất của người kiểm toán “tỉ mỉ, trung thực, nhạy bén và chăm chỉ...

Ông bày tỏ: “Xin dẫn lời của nhà bác học Newton: “Kiến thức của nhân loại như biển cả, sự hiểu biết của chúng ta chỉ như giọt nước” và hứa không ngừng cố gắng rèn luyện, học tập để sớm nắm bắt công việc; cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Kiểm toán Nhà nước tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung, thống nhất, kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được của ngành qua các thời kỳ…/.