Ngày 22/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định số 708/QĐ-BKHĐT ngày 11/5/2020 đã tiến hành họp thẩm định Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đây là buổi họp thẩm định quy hoạch tỉnh đầu tiên trong cả nước trong điều kiện chưa có nhiều kinh nghiệm, với nhiều điểm mới theo quy định của Luật Quy hoạch.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Khi quy hoạch cấp trên được phê duyệt thì quy hoạch cấp dưới khi có mâu thuẫn, xung đột với quy hoạch cấp trên thì phải điều chỉnh cho phù hợp


Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc lập quy hoạch thời kỳ này tiếp cận theo phương pháp mới mà Luật Quy hoạch đã quy định. Tất cả các ngành, lĩnh vực và lãnh thổ phải được tích hợp trong một bản quy hoạch tổng thể có tính đa ngành trên không gian phát triển của toàn tỉnh.

Tuy nhiên, để thể hiện tất cả các nội dung tích hợp của các ngành trong đó là rất khó, phải đảm bảo quản lý quy hoạch chặt chẽ, không tùy tiện nhưng không bó cứng, nhất là phải đòi hỏi tính linh hoạt, chặt chẽ cao.

Trong khi đó, quy hoạch tỉnh nằm trong hệ thống quy hoạch cả nước, cấp dưới của quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng nhưng các quy hoạch này lại chưa được làm, trừ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho phép làm đồng thời các quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và quy trình thực hiện theo phương pháp "đúng dần"; đồng thời, khi quy hoạch cấp trên được phê duyệt thì quy hoạch cấp dưới khi có mâu thuẫn, xung đột với quy hoạch cấp trên thì phải điều chỉnh theo quy hoạch cấp trên.

Thời kỳ quy hoạch thống nhất với tất cả các địa phương là thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo các quy hoạch thống nhất với nhau.

Bắc Giang là tỉnh miền núi, thuộc vùng Trung du và Miền núi phía Bắc; phía Đông giáp với tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh, phía Tây giáp với tỉnh Thái Nguyên, Thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp với tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, phía Bắc giáp với tỉnh Lạng Sơn và một phần tỉnh Thái Nguyên.

Diện tích tự nhiên là 3.895,48 km2 , chiếm khoảng 1,17% diện tích cả nước, đứng thứ 36/63 tỉnh, thành phố. Bắc Giang có vị trí địa lý khá thuận lợi, nằm ở khu vực chuyển tiếp từ vùng Trung du và Miền núi phía Bắc với vùng đồng bằng Sông Hồng,thuộc vùng Thủ đô Hà Nội và nằm trên hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Tỉnh có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi với hệ thống đường bộ, đường sắt và đường sông; đường bộ gồm các tuyến cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn, quốc lộ 1, QL 17, 31, 37, 279; các tuyến đường sắt: Hà Nội - Lạng Sơn, Quảng Ninh - Kép - Thái Nguyên; đường sông với 3 con sông lớn trên địa bàn là sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam.

Hệ thống giao thông đảm bảo kết nối thuận lợi với cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cảng nước sâu Cái Lân, cảng Hải Phòng, các cửa khẩu quốc tế trên biên giớiLạng Sơn và các tỉnh trong khu vực.

Ngoài ra, Bắc Giang cách không xa các trung tâm công nghiệp, đô thị lớn cuả “Tam giác kinh tế phát triển”: Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, nơi tập trung tiềm lực khoa học kỹ thuật của cả nước (với hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng Viện nghiên cứu của Trung ương), nơi tập trung đầu mối kinh tế đối ngoại, giao lưu kinh tế, khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư của cả nước, nơi tập trung đông dân cư, với tốc độ đô thị hoá nhanh và là thị trường tiêu thụ lớn sẽ là điều kiện thuận lợi để Bắc Giang phát triển kinh tế - xã hội.

Việc khai thác hiệu quả các lợi thế về vị trí địa lý sẽ góp phần đưa Bắc Giang có khả năng phát triển trở thành một trung tâm phát triển của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (TDMNPB) và của cả nước.

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 và được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 269/QĐ-TTg ngày 02/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo ông Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, trong giai đoạn 2016-2020, Bắc Giang đã có bước phát triển rất vượt bậc, GRDP bình quân cả giai đoạn đạt khoảng 14%, là một trong các tỉnh thuộc nhóm đầu cả nước.

Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn ra, theo đó nhiều tỉnh tăng trưởng âm nhưng Bắc Giang đạt tăng trưởng 13,6% là rất ấn tượng, nhờ sự chuyển dịch rất mạnh sang phát triển công nghiệp, tái cơ cấu nền kinh tế của tỉnh theo hướng tạo nhiều việc làm, tạo nhiều ngân sách, chuyển dịch theo hướng cạnh tranh.

"Hiện nay, Bắc Giang tiếp tục mong muốn đạt mức tăng trưởng cao trong thời gian tới, với nhiều sự đổi mới đày khát vọng như Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã thông qua, vì thế mà bản quy hoạch làm sao thể hiện được mục tiêu đó.", ông Dương Văn Thái nhấn mạnh.

Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là phải thẩm định đầy đủ về trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật về quy hoạch, cụ thể là: sự phù hợp với nhiệm vụ lập quy hoạch đã được phê duyệt; việc tuân thủ quy trình lập quy hoạch quy định tại Điều 16 của Luật Quy hoạch; việc tích hợp các nội dung đề xuất để tích hợp vào quy hoạch tỉnh do các sở, ngành, UBND cấp huyện được phân công thực hiện; về sự phù hợp với nội dung quy hoạch tỉnh quy định tại Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Tuy nhiên, nội dung quy hoạch tỉnh cần lưu ý về một số vấn đề như: sự phù hợp của các nội dung quy hoạch với quy định tại Điều 21 và Điều 27 của Luật Quy hoạch; mức độ chi tiết, tích hợp nội dung đề xuất vào quy hoạch tỉnh.

Cùng với đó, việc phân vùng phát triển của tỉnh và cân đối phát triển giữa các ngành, lĩnh vực và bố trí không gian phát triển trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo tính hợp lý, hiệu quả và khả thi; đồng thời, phương pháp lập quy hoạch, đặc biệt là phương pháp tích hợp để lập các nội dung của quy hoạch và việc thu thập dữ liệu, phương pháp chồng lớp bản đồ với các mức độ chi tiết khác nhau…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Bắc Giang sẽ cân nhắc công tác thẩm định với các quy trình, thủ tục và nội dung của 2 bản quy hoạch này sẽ trở thành hình mẫu để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương tiếp theo trong cả nước xây dựng quy hoạch tỉnh một cách chất lượng nhất, đảm bảo tiến độ nhanh nhất, đáp ứng yêu cầu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch 5 năm 2021-2025 hiệu quả./.