Báo cáo về giao mức vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế

Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội vừa họp phiên toàn thể lần 8, để thẩm tra việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, theo Văn phòng Quốc hội.

Thẩm tra việc giao vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương trình bày báo cáo tại phiên thẩm tra (ảnh: QH)

Trình bày báo cáo về giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung vốn ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, căn cứ quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về toàn bộ danh mục và mức vốn dự kiến bố trí cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình. Trong đó có 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình để Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn; 169 dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, đang hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định (là các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn hoặc đang chờ được cấp có thẩm quyền phân cấp để Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức vốn). Sau khi các dự án đủ thủ tục đầu tư, đủ điều kiện giao vốn, Chính phủ báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi Thủ tướng Chính phủ phân bổ vốn.

Ngoài ra, trên cơ sở đề xuất của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, kết quả phân bổ và nhu cầu bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022; căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 43/2022/QH15, cùng với cam kết của các bộ ngành, địa phương giải ngân hết toàn bộ số vốn được bổ và số vốn được giao đầu năm trong niên độ ngân sách 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung vốn từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để thực hiện các nhiệm vụ, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung vốn cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung vốn cho Bộ Giao thông Vận tải để thanh toán cho dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Ưu tiên vốn cho công trình trọng điểm quốc gia

Thảo luận tại phiên họp, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Thanh Vân cho rằng, Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội được ban hành trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội đòi hỏi phải có gói chính sách tài khóa, tiền tệ, để hỗ trợ cho thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn. Do đó, các dự án trình lần này phải đảm bảo đúng nguyên tắc mà Nghị quyết số 43/2022/QH15 đề ra, đó là ưu tiên vốn cho dự án, công trình trọng điểm quốc gia, dự án có khả năng hoàn thành nhưng chưa bố trí kịp vốn. Đối với các dự án khác phải đảm bảo các tiêu chí về tính cấp thiết, quan trọng, có tác động lan tỏa, có khả năng giải ngân nhanh, hấp thụ vốn ngay, phù hợp với quy hoạch và khả năng cân đối vốn.

“Việc phân bổ, bố trí vốn cho các dự án thuộc Chương trình phải tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc và tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Việc điều hòa nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là rất cần thiết. UBTVQH cần ban hành Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, khống chế tiến độ thực hiện…”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai đề xuất.

Thẩm tra việc giao vốn cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị việc phân bổ vốn cần tập trung cho các công trình trọng điểm, cấp bách (ảnh: QH)

Chia sẻ với những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ trình danh mục dự án của Chính phủ và các cơ quan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị báo cáo làm rõ những vướng mắc trong thực hiện thời gian qua; rà soát, đánh giá hiệu quả một số giải pháp đã áp dụng như: cấp bù lãi suất, các khoản ứng… Đề nghị việc phân bổ vốn cần tập trung cho các công trình trọng điểm, cấp bách và chừng mực nhất định nghiên cứu bổ sung vốn cho dự án phù hợp với tình hình mới.

Kết luận nội dung làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường đề nghị, các cơ quan bám sát thẩm quyền được xác định trong Nghị quyết của Quốc hội, để hoàn thiện các nội dung trình UBTVQH, tiếp tục rà soát các dự án bảo đảm yêu cầu về hồ sơ thủ tục. Áp lực bố trí vốn cho năm tiếp theo là rất lớn, nên cần đôn đốc các cơ quan, địa phương tiến hành nhanh chóng, khả thi, đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn vốn còn lại chưa phân bổ cho các dự án đã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 52 của Luật Đầu tư công./.