Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt gần 1,55 tỷ USD, bằng 82,8% so với cùng kỳ năm 2018; Một số mặt hàng nông sản có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018, như: Cao su đạt 210 triệu USD (+ 5,8%). Mặt hàng điều có khối lượng xuất khẩu tăng nhẹ so với cùng kỳ, nhưng kim ngạch xuất khẩu giảm 254 triệu USD )-19,9%). Các mặt hàng cà phê, gạo, hạt tiêu, sắn và sản phẩm từ sắn, rau quả giảm cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể: Xuất khẩu cà phê đạt 166 nghìn tấn (-17,5%), giá trị ước đạt 289 triệu USD; gạo đạt 373 nghìn tấn (-24,2%), giá trị ước đạt 167 triệu USD; hạt tiêu ước đạt 14 nghìn tấn (-24,2%), giá trị ước đạt 43 triệu USD; sắn ước đạt 291 nghìn tấn (-28%), giá trị ước đạt 103 triệu USD; rau quả ước đạt 333 triệu USD (-13,2%).

Tháng 01/2019, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 3,2 tỷ USD

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi tháng 01/2019 ước đạt 53 triệu USD, tăng 17,1%. Xuất khẩu thủy sản ước đạt 644 triệu USD, giảm 3,9%, trong đó: Cá tra ước đạt 165 triệu USD, giảm 4,4%; tôm các loại ước đạt 260 triệu USD, giảm 2,2%.

Xuất khẩu các lâm sản chính ước đạt 930 triệu USD, tăng 10,5%, trong đó, gỗ và các sản phẩm gỗ ước đạt 852 triệu USD, tăng 10%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 39 triệu USD, tăng 21,7%.

Trong tháng 01/2019, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 2,57 triệu USD, giảm 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu và các nông sản chính ước đạt khoản 2,19 tỷ USD, giảm 6%. Những mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 01/2019 so với cùng kỳ là đậu tương, tăng 191%; phân bón tăng 94,7%; thuốc trừ sâu và nguyên liệu tăng 21%./.