Cụ thể là, sản lượng tiêu thụ ô tô trong tháng 02/2018 đạt 12.394 xe, giảm 29% so với tháng 2/2017 và giảm tới 52% so với cũng kỳ năm 2018. Trong đó, xe du lịch đạt 8.660 tăng 9% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 53% so với tháng trước; xe thương mại đạt 3.234 xe lần lượt giảm 7% và giảm 55%; xe chuyên dụng đạt 410 xe, giảm 56% nhưng tăng 35% (Biểu đồ).

Biểu đồ: Sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường năm 2016, năm 2017 và tháng 2/2018

Trong tháng 01/2018, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 10.686 xe, giảm 48% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 1.708 xe, giảm 68% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 02/2018, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 12% trong khi xe nhập khẩu giảm 28% so với cùng kì năm ngoái.

Nhìn vào doanh số tiêu thụ trong 2 tháng đầu năm 2018 cho thấy, tưởng chừng như bước vào năm 2018, sản lượng tiêu thụ có những bước tiến mới, song tín hiệu vui này đã dừng lại. Theo đó, sản lượng tiêu thụ đã tụt dốc không phanh và trở về mức tiêu thụ xe của cùng thời điểm này năm 2016. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 02/2018, thì một tín hiệu vui cho các nhà sản xuất trong nước đó là lượng xe lắp ráp trong nước vẫn khởi sắc hơn so với cùng thời điểm năm 2017.

Đối với các thành viên VAMA, trong tháng 02/2018, sản lượng tiêu thụ đạt 12.221 chiếc, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 52% so với tháng trước.

Về chi tiết tiêu thụ của từng thành viên VAMA, hầu hết các nhà phân phối lớn đều giảm mạnh, thậm chí một số thương hiệu chi phối thị trường giảm gần một nửa. Cụ thể như sau: Sản lượng tiêu thụ cả Thaco đạt 5.188 chiếc, chiếm 42,5% thị phần tiêu thụ ô tô trên cả nước, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2017 và giảm 54% so với tháng trước; Toyota đạt 2.865 chiếc, chiếm 23,4%, lần lượt giảm 20% và 44%; Ford đạt 1.062 chiếc, chiếm 8,7%, giảm 44% và giảm 57%; Honda đạt 502 chiếc, giảm 8% và 71%; GM Vietnam đạt 702 chiếc, giảm 15% và 24%.../.