Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 2,71 tỷ USD, giảm 10,1%; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1,11 tỷ USD, tăng 4,4%; Giá trị xuất khẩu chăn nuôi ước đạt 77 triệu USD, giảm 7%; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1,5 tỷ USD, tăng 12,8%.

Thủy sản tiếp tục là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của ngành nông nghiệp

Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản 2 tháng tăng khá, như: Khối lượng xuất khẩu chè tháng 2 năm 2019 ước đạt 7 nghìn tấn với giá trị đạt 10 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 2 tháng đầu năm 2019 đạt 19 nghìn tấn và 31 triệu USD, tăng 14,3% về khối lượng và tăng 22,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018; xuất khẩu cao su đạt 71 nghìn tấn với giá trị đạt 93 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 2 tháng đầu năm 2019 đạt 228 nghìn tấn và 293 triệu USD, tăng 22,4% về khối lượng và tăng 6,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018; Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi ước đạt 32 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu chăn nuôi 2 tháng đầu năm 2019 đạt 77 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018.

Đáng chú ý là xuất khẩu thủy sản, giá trị ước đạt 372 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2019 đạt 1,11 tỷ USD, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018. Nhật Bản, Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong tháng 1 năm 2019, chiếm 53% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

Bên cạnh đó, xuất khẩu các mặt hàng lâm sản tăng mạnh (+12,8%), trong đó: Quế tăng 37,7%, gỗ và sản phẩm gỗ tăng 12%; sản phẩm mây, tre, cói tăng 23,2% so với cùng kỳ.

Về giá trị nhập khẩu. Trong tháng tháng 02/2019, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 1,8 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 2 tháng đầu năm đạt 4,59 tỷ USD tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2018. Ước giá trị nhập khẩu chăn nuôi tháng 02/2019 đạt 169 triệu USD, đưa giá trị nhập khẩu chăn nuôi 2 tháng đầu năm đạt 403 triệu USD, tăng 18% so với năm 2018.

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2019, cán cân thương mại nông lâm thủy sản ước đạt 910,2 triệu USD bằng 80,1% so với cùng kỳ năm 2018./.