Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 1,53 tỷ USD, lâm sản chính ước đạt 1,29 tỷ USD, thủy sản đạt 650 triệu USD và chăn nuôi đạt 36 triệu USD…Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 17,15 tỷ USD, tăng 24,2% so với 4 tháng/2020. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt 5,9 tỷ USD, tăng 9,0%; lâm sản chính đạt 5,33 tỷ USD, tăng 50,9%; thủy sản ước đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%; chăn nuôi ước đạt 125 triệu USD, tăng 37,4%.

Xuất khẩu cao su tăng cao nhất trong 4 tháng đầu năm 2021

Trong 4 tháng đầu năm 2021, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Cao su tăng 111,6%; chè tăng 7,9%; gạo tăng 1,2%; nhóm hàng rau quả tăng 9,5%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 23,9%; sản phẩm chăn nuôi tăng 37,4%; cá tra tăng 2,8%; tôm tăng 5,5%; sản phẩm gỗ tăng 71,4%; mây, tre, cói thảm tăng 65,9% và quế tăng 28,1%. Trong đó, có cao su, chè, sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu. Cụ thể, xuất khẩu cao su tăng 79,6% về khối lượng, tăng 111,6% giá trị, xuất khẩu chè tăng 1,6% về khối lượng và tăng 7,9% về giá trị, xuất khẩu sắn tăng 65,3% về khối lượng và tăng 90,9% về giá trị.

Ngược lại, một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm, như: Cà phê giảm 17,6% khối lượng và giảm 11,6% giá trị; hạt điều tăng 8,6% khối lượng nhưng giảm 7,8% giá trị.

Về thị trường, 4 tháng đầu năm 2021 Việt Nam xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tới các thị trường thuộc khu vực châu Á chiếm 46,9% thị phần, châu Mỹ 27,6% thị phần, châu Âu chiếm 10,0% thị phần, châu Đại Dương chiếm 1,4% và châu Phi chiếm 1,4% thị phần. Trong đó, 4 thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 25,1% (giá trị tăng 58,0% so với năm 2020), 23,3% (giá trị tăng 35,8% so với năm 2020), 6,8% (giá trị tăng 4,5% so với năm 2020) và 4,9% (giá trị tăng 11,2% so với năm 2020).

Về xuất khẩu. 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước khoảng 14,93 tỷ USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, giá trị nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 5,01 tỷ USD, tăng 121,9%; nhóm sản phẩm chăn nuôi khoảng 1,38 tỷ USD, tăng 36,9%; nhóm hàng thủy sản ước khoảng 679 triệu USD, tăng 22,1%; nhóm lâm sản chính khoảng 997,4 triệu USD, tăng 33,7%; nhóm đầu vào sản xuất khoảng 2,31 tỷ USD, tăng 40,1%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong quý II/2021, toàn ngành phấn đấu kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt trên 9,7 tỷ USD. Để đạt được mục tiêu này, về hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, tiếp tục theo dõi, nắm bắt và tổng hợp thông tin, số liệu về giá cả, tình hình sản xuất và nguồn cung các mặt hàng nông sản tại các địa phương trong nước, đặc biệt là các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Theo dõi, nắm bắt tình hình giá cả, nguồn cung các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ báo cáo Tổ điều hành Thị trường trong nước và Ban Chỉ đạo giá của Chính phủ.

Đặc biệt, đối với hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu, cần chuẩn bị tổ chức hội thảo trao đổi các quy định về hạn ngạch đối với các mặt hàng nông sản thực thi Hiệp định EVFTA và UKVFTA; chuẩn bị tổ chức Hội thảo trao đổi phổ biến thông tin, các quy định thị trường, kiểm soát xuất nhập khẩu thủy sản Việt Nam – Trung Quốc (dự kiến vào tháng 6/2021). Đồng thời, xây dựng, in ấn sổ tay phổ biến, hướng dẫn các quy định thị trường, rào cản kỹ thuật trong thương mại nông sản, định hướng xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tại các thị trường trọng điểm./.