Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây cho biết, trong 8 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh đạt 330,2 triệu USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Đức tiếp tục là quốc gia hấp dẫn nhà đầu tư Việt Nam, với 4 dự án đầu tư mới trong tháng 8/2020

Cụ thể, theo thống kê, có 86 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký đạt gần 218,5 triệu USD (tăng 21,3% so với cùng kỳ) và 25 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm là 111,8 triệu USD (tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2019).

Nếu chỉ tính riêng trong tháng 8/2020, có 6 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới và 8 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 77,3 triệu USD, bằng 47,8% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng tăng gấp hơn 2,5 lần so với tháng 7/2020.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, 8 tháng qua, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài ở 13 lĩnh vực. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu, với 10 dự án cấp mới và 6 lượt điều chỉnh vốn, tổng vốn đăng ký 225,7 triệu USD, chiếm 68,4% tổng vốn đầu tư.

Lĩnh vực dịch vụ lưu trú ăn uống đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư 39,6 triệu USD, chiếm gần 12%; tiếp theo là các lĩnh vực bán buôn, bán lẻ; thông tin truyền thông.

Về thị trường, số liệu thống kê cho thấy, đã có 24 quốc gia, vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2020.

Trong đó, Đức là quốc gia hấp dẫn nhà đầu tư Việt Nam nhất, với 4 dự án đầu tư mới, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 92,6 triệu USD, chiếm 28% tổng vốn đầu tư. Lào đứng thứ hai, với 86,7 triệu USD, chiếm 26,3%. Tiếp theo là Myanmar, Hoa Kỳ, Singapore…

Như vậy, dù đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nền kinh tế đang có rất nhiều khó khăn, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn tích cực đầu tư ra nước ngoài./.