Cụ thể IIP tháng 8/2017 ước tính tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 9,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,3% (Biểu đồ).

Biểu đồ: Biểu đồ: IIP năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017

Tính chung 8 tháng năm 2017, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 7,2% của cùng kỳ năm 2016 nhưng cao hơn mức tăng 6,5% của 7 tháng năm nay. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 10,8%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,6%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6,9%, làm giảm 1,5 điểm phần trăm mức tăng chung.

Nguyên nhân khiến IIP 8 tháng đầu năm nay tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 là tốc độ tăng của ngành khai khoáng khá sâu (6,9% so với 4,8% của năm 2016). Tuy nhiên, nhìn vào bức tranh công nghiệp trong 8 tháng qua cho thấy, ngành này đang có một điểm sáng đó là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm ngoài (10,8% so với 10,4%). Đây là tín hiệu tốt trong lĩnh vực sản xuất.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 21,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 10,4%... Một số sản phẩm công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Ti vi tăng 34,4%; sắt, thép thô tăng 26,7%; thép cán tăng 23,9%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 17,7%; phân urê tăng 17,3%.

Trong tháng này, Hải Phòng vượt qua Thái Nguyên để trở thành tỉnh có chỉ số sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước, với mức tăng đạt 20,6%, tiếp đến là Thái Nguyên tăng 18,1%; Bắc Ninh tăng 14,1%; Hải Dương tăng 11,5%; Đà Nẵng tăng 9,7%; Bình Dương tăng 9,1%; Vĩnh Phúc tăng 9%; Đồng Nai tăng 8,3%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,3%; Cần Thơ tăng 6,9%; Hà Nội tăng 6,5%; Quảng Ninh tăng 4,1%; Quảng Nam giảm 2,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 4,8%.

Hải Phòng vươn lên thành tỉnh có tốc độ tăng sản xuất công nghiệp cao nhất cả nước

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2017 tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với 7 tháng năm 2016 (cùng kỳ năm trước tăng 8,1%). Trong đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao: Sản xuất kim loại tăng 22,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 18,9%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 14,8%...

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2017 tăng 9,8% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2016 tăng 8,9%). Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 7,9%; dệt tăng 1%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 0,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 16,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 22,3%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 25,1%.

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng năm 2017 là 65,3%. Trong đó, một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 131,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 82,3%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 77%; sản xuất xe có động cơ 76,4%; sản xuất, chế biến thực phẩm 75,2%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2017 tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 4%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,6%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 7% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,1%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,2%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,1%.

Lao động trong các doanh nghiệp tại thời điểm 01/8/2017 so với cùng thời điểm năm trước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Bắc Ninh tăng 26,3%; Đồng Nai tăng 7,6%; Hải Dương tăng 7,5%; Thái Nguyên tăng 6,6%; Bình Dương tăng 5%; Vĩnh Phúc tăng 4,4%; Hải Phòng tăng 4,3%; Cần Thơ tăng 1,6%; Đà Nẵng tăng 1,4%; TP. Hồ Chí Minh tăng 0,8%; Hà Nội tăng 0,3%; Quảng Nam giảm 1,7%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 2,8%.../.