Cụ thể, tính đến ngày 20/01/2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,78 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017 và 415 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị vốn góp 356,04 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ 2017.

Tháng 01/2018: Thu hút vốn FDI được 1,255 tỷ USD

Trong số này, có 212 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị vốn góp 199,15 triệu USD và 203 lượt góp vốn, mua cổ phần mà nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 156,89 triệu USD. Như vậy, tính chung trong tháng đầu năm, đã có 1,255 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam (giảm so với mức 1,58 tỷ USD của cùng kỳ năm trước).

Số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài cũng cho biết, vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tháng 1/2018 ước đạt 1,050 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng 01/2017. Như vậy, ngược lại với vốn đăng ký, vốn giải ngân lại diễn biến tích cực.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong tháng 01/2018 các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với tổng số vốn xấp xỉ 909 triệu USD, chiếm 72,4% tổng vốn đầu tư đăng ký trong tháng 01/2018. Đứng thứ hai là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư 90 triệu USD, chiếm 7,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ ba là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký 77,6 triệu USD, chiếm 6,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Xét theo đối tác đầu tư, có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam, trong đó Hàn Quốc đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư 355,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Về địa bàn đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố. Trong số đó, TP. Hồ Chí Minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng số vốn đăng ký 306,2 triệu USD, chiếm 24,4% tổng vốn đầu tư.

Kế tiếp là tỉnh Hải Dương đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 181,3 triệu USD, chiếm 14,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký 168,1 triệu USD chiếm 13,4% tổng vốn đầu tư.

Cũng trong tháng 01/2018, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 13,59 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 13,4 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.

Cùng với đó, nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 7,8 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,4% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong tháng 01 năm 2018, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 5,79 tỷ USD kể cả dầu thô và 5,6 tỷ USD không kể dầu thô./.

Một số dự án lớn được cấp phép trong tháng 01 năm 2018

1. Dự án Công ty TNHH Kefico Việt Nam, cấp phép năm 2009 với mục tiêu sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ tại Hải Dương điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 120 triệu USD.

2. Dự án Công ty TNHH Vina Cell Technology, cấp phép năm 2016 với mục tiêu sản xuất pin năng lượng mặt trời tại Bắc Giang điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 100 triệu USD.

3. Dự án nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định, tổng vốn đầu tư 80 triệu USD đầu tư tại Nam Định.

4. Dự án Công ty TNHH Sơn Jotun Việt Nam, cấp phép ngày 19/01/2018, tổng vốn đầu tư 70 triệu USD đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.