Cụ thể, mức giảm này tính trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp. Thời gian thực hiện việc điều chỉnh kể từ ngày Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2019.

Chính phủ đã thống nhất đề xuất giảm 0,5 mức đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động

Chính phủ giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến Chính phủ, hoàn tất thủ tục xây dựng Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động. Đồng thời, Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội Nghị quyết trên.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đề xuất giảm 1% tỉ lệ đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ tai nạn bệnh nghề nghiệp (tương ứng với 5.400 tỷ đồng), nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định và tạo thêm việc làm.

Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, số kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính là đến hết năm 2015 là 48.900 tỷ đồng. Riêng trong năm 2015, ước tính thu 9.470 tỷ đồng, chi 4.800 tỷ đồng. Tỉ lệ số chi/thu năm 2015 chiếm 50 %. Ước tính kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp tính đến cuối năm 2016 là 56.486 tỷ đồng, dự báo đến năm 2020, Quỹ bảo hiểm thất nghiệp vẫn bảo đảm an toàn.

Như vậy, cùng với kết dư khá lớn của Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo điều kiện để phát triển doanh nghiệp thì việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là điều cần thiết.

Cũng theo đánh giá tác động của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội,việc điều chỉnh giảm 0,5 % tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động sẽ làm giảm thu của quỹ khoảng 2.400 tỷ đồng/năm. Nghĩa với người sử dụng lao động (các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội) sẽ giảm được 2.400 tỷ đồng chi phí tiền đóng mỗi năm, do đó sẽ góp phần tạo thêm việc làm, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp./.