Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng

Theo Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 3/2024 ước đạt 141.800 tỷ đồng; lũy kế quý I/2024 đạt 539.500 tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán năm và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính riêng tổng thu NSNN luỹ kế quý I/2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa ước đạt 474.460 tỷ đồng, bằng 116,4% so với dự toán quý I, bằng 32,9% dự toán năm 2024, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, theo Tổng cục Thuế, có 10/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán (trên 30%), còn 10/20 khoản thu đạt dưới 30% dự toán; 14/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so cùng kỳ năm 2023, còn 6/20 khoản thu, sắc thuế thu thấp hơn cùng kỳ năm 2023; 35/63 cục thuế có tiến độ thực hiện đạt trên 30% dự toán; 10/63 cục thuế đạt từ 26% - 30%; còn lại 18/63 cục thuế đạt thấp (dưới 26% dự toán).

Thu ngân sách quý đầu tiên của năm 2024 tích cực nhờ nhiều khoản thu tăng trưởng
Theo Tổng cục Thuế, đến hết tháng 3/2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ảnh: PLX
Theo Tổng cục Thuế, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm trong 3 tháng đầu năm 2024 ước đạt 18.012 tỷ đồng. Trong đó, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 44/2023 và Nghị định số 94/2023 ước khoảng 8.200 tỷ đồng; giảm mức thuế bảo vệ môi trường theo Nghị quyết của Quốc hội ước khoảng 9.812 tỷ đồng.

Thu NSNN do cơ quan thuế quản lý tích cực trong quý đầu tiên của năm nay, theo Tổng cục Thuế là do trên cơ sở bám sát các mục tiêu đề ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.

Mặt khác, ngành Thuế đã tập trung vào các giải pháp: tìm kiếm nguồn thu, bù đắp một số khoản thu, sắc thuế bị ảnh hưởng giảm thu; công tác thanh tra, kiểm tra; công tác quản lý, đôn đốc thu hồi nợ; các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế; công tác hoàn thuế; tiếp tục triển khai phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử (HĐĐT) giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, cũng như tạo môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế.

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cơ quan Thuế đã thực hiện 6.849 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 10,3% kế hoạch năm 2024, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2023; kiểm tra được 64.079 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 80% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 6.019 tỷ đồng, bằng 45,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 1.065 tỷ đồng, bằng 50,5% số tăng thu qua thanh tra kiểm tra.

Thu nợ thuế tính đến cuối quý 1/2024 ước đạt 26.868 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng nợ thuế tính đến thời điểm 31/3/2024 là 186.022 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 9,4% so với thời điểm ngày 31/12/2023, trong đó nợ có khả năng thu chiếm 55,6% tổng số tiền thuế nợ; tỷ lệ tiền thuế nợ có khả năng thu trên dự toán thu năm 2024 ở mức 9,2%.

Lũy kế từ khi triển khai đến hết quý I/2024, số lượng HĐĐT cơ quan thuế tiếp nhận và xử lý ước đạt 7,12 tỷ hóa đơn, trong đó 2 tỷ hóa đơn có mã và hơn 5,12 tỷ hóa đơn không mã. Tính đến cuối quý I/2024, có 50.303 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, số lượng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền là hơn 252,8 triệu hóa đơn.

Đặc biệt, sau gần 5 tháng triển khai, đến nay cơ bản các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Tính đến hết ngày 31/3/2024, toàn quốc đã có 15.931 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, đạt 99,97% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật về thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính

Liên quan đến hoàn thiện quy định pháp luật về thuế, Tổng cục Thuế đang thực hiện xây dựng 3 Nghị định, 5 Thông tư thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 đã được Bộ Tài chính phê duyệt, gồm: (1) Nghị định hướng dẫn chi tiết việc thi hành Nghị quyết số 107/2023/QH15 của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu; (2) Nghị định sửa đổi Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; (3) Nghị định sửa Nghị định số 132/2020/NĐ-CP về giao dịch liên kết…

Thu ngân sách quý đầu tiên của năm 2024 tích cực nhờ nhiều khoản thu tăng trưởng
Ngành Thuế tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để tạo thuận lợi hơn nữa cho người nộp thuế

Cùng với sửa đổi, bổ sung, xây dựng các quy định mới về thuế, ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ. Giải quyết các thủ tục hành chính toàn trình trên Cổng dịch vụ công quốc gia đảm bảo đúng hạn. Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến trên Cổng này. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP. Rà soát, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính, để đảm bảo duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cùng với tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin là nghiên cứu, ứng dụng công cụ phân tích dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý thuế, quản lý hóa đơn, kiểm soát rủi ro, phòng chống gian lận về HĐĐT, tập trung triển khai ứng dụng tự động cảnh báo xuất khống hóa đơn điện tử theo hệ số

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu NSNN trong năm nay, ngành Thuế còn tập trung triển khai nhiều giải pháp như: (i) Cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác quản lý thuế, thực hiện tốt các gói hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời những khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu bền vững cho NSNN; (ii) Thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp, đúng quy định. Tăng cường, thực hiện nghiêm, đẩy đủ các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế, công khai thông tin theo đúng quy định, đẩy mạnh áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ, ngành liên quan trong việc thu hồi nợ đọng thuế; (iii) Tập trung triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2024 của cơ quan Tổng cục Thuế; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo các chuyên đề chống thất thu trong các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế như giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hoàn thuế giá trị gia tăng; (iv) Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát kê khai thuế của người nộp thuế. Đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định. Tổ chức kiểm tra sau hoàn thuế kết hợp với thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế…/.