Công tác chuẩn bị nhân sự được chuẩn bị bài bản, khoa học, dân chủ

Ngày 22/1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí và tổ chức họp báo trước khai mạc Đại hội XIII của Đảng; khai trương trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII và trưng bày ảnh “Vững bước dưới cờ Đảng quang vinh”; phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cắt bằng khai trương Trung tâm Báo chí

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Dự cuộc họp báo có ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học việc Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương…

Theo ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm Báo chí phối hợp với Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đơn vị liên quan bố trí và bảo đảm tốt nhất các điều kiện, lắp đặt các trang thiết bị, đường truyền phục vụ yêu cầu phát thanh; truyền hình; viết tin, bài cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về đại hội…

Liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh văn phòng Trung ương cho biết, ngay từ đầu tháng 10/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng gồm: Tiểu ban Văn kiện do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Kinh tế- Xã hội do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu Ban Điều lệ Đảng do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Nhân sự do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng Tiểu ban; Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội do đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng Tiểu ban.

Ông Vinh cho biết thêm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được quyết định tổ chức trong 9 ngày, từ ngày 25/1/2021- 2/2/2021. Đại hội tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm 2011-2020…

Về số lượng đại biểu dự đại hội, ông Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương cho biết, tổng số đại biểu tham dự là 1.587 đại biểu, đông nhất trong 13 kỳ Đại hội Đảng toàn quốc… 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước, tăng gần 80 đại biểu so với Đại hội XII. Việc lựa chọn đúng và bầu các đồng chí thực sự tiêu biểu, xứng đáng, có đủ “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của đại biểu”, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Chính nhấn mạnh, điểm mới của công tác nhân sự lần này là tiến hành theo 5 bước thay vì 3 bước như kỳ đại hội trước, nên dân chủ và chặt chẽ hơn. Theo kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Đại hội XIII sẽ bầu 180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Liên quan đến công tác nhân sự, ông Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết thêm, công tác nhân sự đã được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị chuẩn bị bài bản, khoa học, dân chủ, làm từng bước, làm đến đâu chắc đến đó. Công tác chuẩn bị nhân sự vừa kế thừa những kinh nghiệm quý báu của các kỳ đại hội trước, đồng thời bổ sung thêm cách làm mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Đến nay công tác chuẩn bị nhân sự đã khá chu đáo...

Tin tưởng Đại hội XIII của Đảng thành công

Phát biểu kết luận buổi họp báo, ông Võ VănThưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, trong đó báo chí là lực lượng chủ lực, có vai trò rất quan trọng. Trong thời gian qua, các cơ quan báo chí đã nỗ lực truyền đi thông điệp về một Việt Nam mạnh mẽ, kiên cường trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, về một Việt Nam thống nhất, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo, vượt qua khó khăn để trở thành một điểm sáng, một trong 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng đã được các cơ quan báo chí chủ động triển khai ngay từ ngay từ đầu năm 2020, càng ngày đến gần Đại hội XIII của Đảng thì mức độ tuyền truyền trên các báo chí ngày càng cao, càng sinh động, càng hấp dẫn, càng phong phú…

“Tôi đề nghị các cơ quan báo chí, các phóng viên chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền, bám sát diễn biến của Đại hội XIII, bám sát yêu cầu thông tin, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động kịp thời mang đến cho nhân dân cả nước không khí phấn khởi, vui tươi, tin tưởng vào thành công của Đại hội, tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn mới, lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc…”, ông Thưởng nhấn mạnh./.