Cụ thể, các dự án sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ là hai dự án quan trọng, có tính quyết định đến việc phát triển ngành công nghiệp nhôm ở Việt Nam, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn TKV cần tập trung chỉ đạo để hai dự án thử nghiệm bảo đảm tiến độ, hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm niềm tin đối với ngành công nghiệp mới.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng lưu ý, Tập đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giải thích để tạo sự đồng thuận từ trên xuống của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân.

Để hỗ trợ TKV đảm bảo tiến độ các dự án trên, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy nhanh việc cấp giấy phép thăm dò khai thác, than, khoáng sản đặc biệt đối với dự án thử nghiệm than đồng bằng sông Hồng đảm bảo cho các dự án triển khai đúng tiến độ theo Quy hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các Bộ, ngành, Tập đoàn TKV báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời, Tập đoàn TKV tiếp tục và tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là khai thác than, khai thác bauxit và sản xuất alumin theo đúng quy định để bảo đảm phát triển bền vững.

Năm 2014, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn TKV có hiệu quả và có lãi. TKV cũng dự kiến nộp ngân sách khoảng 12.000 tỷ đồng, tăng 11% so với kế hoạch. Tiền lương bình quân của cán bộ công nhân viên tập đoàn dự kiến đạt 8,2 triệu đồng/người/tháng.

Lượng than sạch của tập đoàn đạt 35,3 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với kế hoạch và bằng năm 2013. Sản lượng điện do TKV sản xuất năm 2014 ước đạt 8,5 tỷ kWh, bằng 100% kế hoạch, tăng 1% so với năm 2013.

Năm 2015, TKV phấn đấu đạt tổng doanh thu 114.006 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng. Về kế hoạch khai thác than, năm 2015 Tập đoàn dự kiến đạt sản lượng than khai thác là 40,8 triệu tấn, trong đó, than lộ thiên đạt khoảng 18 triệu tấn, than hầm lò khoảng 22 triệu tấn.

Tập đoàn phấn đấu lượng than tiêu thụ năm 2015 là 38 triệu tấn, tiền lương bình quân 8,7 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, yếu kém như về công tác an toàn lao động, ứng dụng công nghệ mới; tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản trị tài nguyên…đó là những thách thức đặt ra đòi hỏi Tập đoàn cần có những giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để khắc phục.

Vì thế, Phó Thủ tướng yêu cầu TKV đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nghiên cứu đẩy nhanh quá trình cơ giới hóa khai thác than hầm lò; hoàn thiện, đổi mới cơ chế quản lý, quản trị tiên tiến, phù hợp, tăng cường huy động các nguồn lực xã hội…nhằm nâng cao năng lực sản xuất, hiệu quả kinh doanh, đảm bảo đúng tiến độ các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án xây dựng các mỏ than hầm lò mới, đáp ứng đủ than cho nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Tập đoàn TKV cần tiếp tục rà soát các cơ chế, chính sách có tính đặc thù đối với các nhiệm vụ được nhà nước giao, sớm trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Các bộ, cơ quan liên quan phối hợp hướng dẫn, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là các cơ chế, chính sách có tính đặc thù đảm bảo hiệu quả kinh doanh và đầu tư, đảm bảo ổn định sản xuất, hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2015.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn TKV cần chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài; quan tâm bảo đảm đời sống cho người lao động; tiếp tục thực hiện giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn nữa về công tác an toàn lao động, hạn chế thấp nhất các vụ tai nạn lao động và các sự cố lớn.

Tập đoàn TKV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu Chương trình nhà ở xã hội để ổn định chỗ ở cho người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh./.