Làm việc với dữ liệu lớn (Big Data)


Hiện nay dữ liệu thu được tạo ra một cách chóng mặt và trở nên phổ biến

Hiện nay thì những dữ liệu ngày càng tăng thêm và nó chưa bao giờ có dấu hiệu sẽ chậm lại tuy nhiên in những dữ liệu càng lớn thì khả năng phát triển kinh doanh của bạn càng tốt. Là một nhân viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp bạn cần phải biết tận dụng cơ hội I khi có trong tay 1 dữ liệu lớn thêm vào đó bạn cần phải có kiến thức sâu về BI cũng như là biết phân tích sản phẩm. Xem các giải pháp của việc di chuyển và lưu trữ nữ sau đó là tổng hợp lại dữ liệu u vì những dữ liệu này sẽ là một trong những yếu tố quyết định cho doanh số kinh doanh của bạn. Hiện nay dữ liệu thu được tạo ra một cách chóng mặt và trở nên phổ biến cho nên bạn cần phải biết khai thác dữ liệu một cách đáng kinh ngạc biết tương tác dữ liệu trong một thời gian xác định ảnh cũng như là các kỹ thuật thu thập và xử lý dữ liệu tức thời đó chính là những kỹ năng cần có của 1 nhân viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp vi những kỹ năng này mày sẽ trở nên bất lực trong việc phục vụ vụ cho các nhà phát triển ở tương lai.

Đầu tư cho devops

Devops là một khái niệm là sự kết hợp này chính là bạn phải chịu trách nhiệm có thể viết được ứng dụng và vận hành được ứng dụng đó một cách tốt nhất chỉ khi bạn thực hiện được việc này mày thì môi trường doanh nghiệp chuyên nghiệp sẽ được phát triển mạnh mẽ muốn có được kỹ năng này bài bạn cần phải có khả năng phân tích cũng như là khả năng thực hành vận hành ứng dụng để đưa ra một hiệu suất ổn định trong quá trình chạy chương trình khi bạn phát triển kỹ năng Devops bạn sẽ tạo cho mình mình một công việc hoàn hảo và có thể bạn sẽ trở thành một nhà phát triển tốt.

Sử dụng mã nguồn


Biết sử dụng mã nguồn vẫn đang phát triển đặc biệt là những mã nguồn đang mạnh

Một nhân viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp họ cần phải biết sử dụng mã nguồn một cách hợp lý tức là bạn phải đưa sản phẩm của mình lên trên một chương trình mình sau đó chứng tỏ sản phẩm của bạn là một sản phẩm có giá trị chị và được nhiều người dùng nhiều người xem xét đánh giá. Hiện nay thì nhu cầu tuyển dụng một nhân viên phát triển phần mềm chuyên nghiệp biết sử dụng mã nguồn vẫn đang phát triển vậy nên khi bạn đã có kỹ năng này hãy làm cho nó trở nên lớn hơn phát triển hơn đặc biệt là những mã nguồn đang mạnh.

Linh hoạt và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm


Sự cần thiết của những người cộng sự trong một dự án là một điều rất quan trọng

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất là bạn phải có tính linh hoạt và kỹ năng làm việc nhóm bởi vì một tập thể tốt mới là điều cần thiết kết cấu một trang mạng hay của một công việc liên quan đến đến công nghệ thông tin. Bạn nên biết rằng một cá nhân tốt chỉ có thể làm nên những dự án nhỏ còn một tập thể tốt mới có thể tạo ra được những dự án lớn cho nên nên sự cần thiết của những người cộng sự trong một dự án là một điều rất quan trọng. Bởi vì khi đó bạn sẽ nhận được sự đồng cảm những kỹ năng để tìm thêm được những điều khác biệt giúp cho dự án trở nên thành công hơn.