“Theo dự kiến chương trình, tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4/2023 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và trình Quốc hội thảo luận lần 2 về dự án Luật này tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023) tới…”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi chủ trì buổi làm việc để cho ý kiến bước đầu về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và những vấn đề nổi lên trong quá trình lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), diễn ra chiều 9/3.

Theo kế hoạch, việc lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật này sẽ kết thúc vào ngày 15/3 tới.

Trung thực, khách quan khi tổng hợp ý kiến góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, quá trình tiếp thu sửa đổi Luật phải lắng nghe, bám sát thực tiễn cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội cho biết, qua theo dõi việc góp ý xây dựng luật cho thấy nhiều ý kiến, kiến nghị cụ thể về giải thích từ ngữ. Do đó, các cơ quan cần có mục riêng về nội dung này để làm rõ các khái niệm, thống nhất cách hiểu, cách làm. Bên cạnh đó là các quy định liên quan đến vai trò của Nhà nước, minh định giữa vai trò là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và là một chủ thể sử dụng đất; giải quyết sự khác nhau giữa Luật Quy hoạch và Luật Đất đai; vấn đề thu hồi đất để bảo đảm được quyền lợi của công dân vừa đảm bảo tính khả thi; nhóm vấn đề về chuyển nhượng cho thuê, thế chấp; vấn đề tài chính đất đai, bảng giá đất, vấn đề giá đất sát với giá thị trường, có hay không luật hóa quy định về bản đồ giá đất; việc bảo đảm tương thích giữa các luật, hạn chế tối đa việc giao quy định chi tiết…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan trong quá trình tổng hợp các ý kiến, ngoài việc nêu nhóm vấn đề cần có phân tích bản chất vấn đề, phương án tiếp thu, nói được xu hướng xã hội nội dung nào nhiều góp ý, nội dung nào ít ý kiến, nội dung nào nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến của các nhóm đối tượng khác nhau để có hướng giải quyết...

Chỉ rõ đây là những nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần có sự phân định các nhóm vấn đề để có phương án tiếp thu, giải trình; lưu ý rà soát đối với những nội dung, những vấn đề đã có kết luận của Trung ương thì không bàn lại, tránh làm phức tạp thêm vấn đề...

Tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết thêm, các vấn đề được Chủ tịch Quốc hội đề cập là những nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý, trong đó có những vấn đề khó thể chế, hoặc khó khả thi, hoặc còn nhiều ý kiến khác nhau. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan của Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục thảo luận, làm rõ. Đây là sản phẩm chung không phân biệt cơ quan Quốc hội, cơ quan của Chính phủ, điều quan trọng là định hướng cách xử lý, các cơ quan cần đưa ra những góp ý cụ thể, cùng nhau trao đổi, phản biện để đưa ra được phương án tối ưu.

Trung thực, khách quan khi tổng hợp ý kiến góp ý cho dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc lấy ý kiến nhân dân cần được tiếp tục cho đến tận khi Quốc hội thông qua luật. Việc nghiên cứu tiếp thu được tiến hành liên tục với tinh thần nghiêm túc nhất, khoa học nhất…

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, thời gian từ nay đến khi kết thúc đợt lấy ý kiến nhân dân và các cơ quan hoàn thiện báo cáo tổng hợp là không còn nhiều, nên đòi hỏi phải nỗ lực khẩn trương hơn nữa với tinh thần tiến hành như một chiến dịch không kể ngày đêm, cố gắng phối hợp các cơ quan không phân biệt vai; đồng thời lưu ý tiến độ quan trọng nhưng chất lượng còn quan trọng hơn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiến hành tổng hợp ý kiến góp ý đến đâu nghiên cứu có phương án tiếp thu, giải trình đến đó; cùng nhau bàn cách làm, tổng hợp ý kiến với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, khách quan, vô tư, tôn trọng mọi ý kiến, gạn đục khơi trong, không để có một ý kiến nào không được tổng hợp, không có ý kiến nào không được giải trình; tổng hợp toàn diện đầy đủ, chọn vấn đề lớn, trọng tâm để tổng hợp đánh giá, lựa chọn vấn đề quan trọng có ý kiến khác nhau để tiếp tục tổ chức nghiên cứu lấy ý kiến tọa đàm sâu hơn, kỹ hơn. UBTVQH sẽ bố trí một ngày làm việc riêng để cho ý kiến về nội dung quan trọng này…/.