Trong số phát sóng chương trình Trái đất xanh trên kênh VTV1 có nêu rõ, để đạt được mong muốn ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện đóng vai trò quan trọng, giúp người lao động tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện, định kỳ hàng năm, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, công tác kiểm tra được tiến hành tại đơn vị.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra công tác bảo vệ môi trường
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, trao đổi theo hình thức trực tuyến, kết hợp với hình ảnh thực địa do cơ sở cung cấp.

Trong năm 2020, 2021, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, khiến quá trình lưu thông, sản xuất, kinh doanh bị hạn chế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhanh chóng và linh hoạt chuyển đổi phương thức kiểm tra, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, trao đổi theo hình thức trực tuyến, kết hợp với hình ảnh thực địa do cơ sở cung cấp.

Kết quả kiểm tra đánh giá được hiện trạng công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị, công trình, từ đó có các kiến nghị phù hợp, giúp các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ môi trường.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, được triển khai đồng bộ và nghiêm túc, việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong công tác bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan, giúp Việt Nam từng bước thực hiện hóa mục tiêu lấy phát triển văn hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm trong giai đoạn 2020-2025

Để liên tục cập nhật những thông tin liên quan đến vấn đề môi trường, kính mời khán giả đón xem chương trình Trái đất xanh – phát sóng lúc 14h00 hàng ngày trên kênh VTV1./.