Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo của Bộ Công an thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) vừa diễn ra, theo Bộ Công an.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Theo đó, Ban chỉ đạo gồm 24 thành viên do Bộ trưởng Tô Lâm làm Trưởng Ban chỉ đạo; Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc là Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo; Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng là Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Ứng dụng ngay dữ liệu dân cư để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân
Bộ trưởng Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPS

Những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án 06 thời gian tới là: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 06 trong công an nhân dân và tham mưu cho Chính phủ thực hiện tốt Đề án này; chỉ đạo lực lượng công an gương mẫu đi đầu trong thực hiện Đề án, nhất là các dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục duy trì thực hiện những nội dung cơ bản của 2 dự án dân cư và căn cước, đáp ứng cao nhất cho các yêu cầu thực hiện Đề án 06.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, ngày 11/2 vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-BCA-C06-V01 xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm, 63 nhiệm vụ cụ thể và phân công trách nhiệm rõ cho công an các đơn vị, địa phương thực hiện kèm theo mốc thời gian phải hoàn thành.

Liên quan đến triển khai dịch vụ công trực tuyến, Bộ Công an đã tích hợp 11 dịch vụ trong lĩnh vực cư trú và 2 dịch vụ công của Căn cước công dân lên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia; triển khai mức độ 3 với 100% dịch vụ công của Căn cước công dân; phối hợp với các doanh nghiệp như: BIDV, VnPost, VNPT, Gtel… để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Theo Trung tướng Tô Văn Huệ, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đến nay Bộ Công an đã hoàn thành việc tích hợp, cung cấp dịch vụ xác thực thông tin về số Chứng minh nhân dân (9 số) với Căn cước công dân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cơ sở dữ liệu thuế phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế.

“Với Đề án 06 này, chúng ta ứng dụng ngay dữ liệu dân cư để mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, phục vụ kinh tế - xã hội, thể hiện tinh thần cống hiến và trách nhiệm cao của lực lượng công an…”, ông Tô Lâm nhấn mạnh.

Lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo về nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, khó khăn với áp lực lớn về thời gian, tiến độ và chất lượng, Bộ trưởng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, thủ trưởng các đơn vị bám sát những nhiệm vụ được phân công, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, thể hiện đúng tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong thực hiện Đề án. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý bảo đảm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” hàng ngày; 100% công dân đều được thông báo mã số định danh cá nhân và 100% công dân đủ tuổi đều được cấp thẻ căn cước.

Bộ trưởng còn lưu ý cần sớm xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý phục vụ thực hiện Đề án, mà trọng tâm là trình Chính phủ ban hành Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định về định danh và xác thực điện tử, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu trong quá trình thực hiện Đề án; tập trung thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo chức năng của lực lượng công an nhân dân…/.