Hôm nay (ngày 8/2), tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã diễn ra Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14) dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Trần Duy Đông và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho rằng, đây là nội dung khó, phải đáp ứng được các yêu cầu phát triển TP. Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị đưa ra tại Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 07/10/2022 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 31-NQ/TW, ngày 30/12/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủng hộ nội hàm của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù với TP. Hồ Chí Minh
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, dự kiến, dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới (ảnh: MPI)

Nghị quyết số 31-NQ/TW đưa ra mục tiêu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh trở thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động sáng tạo, có nguồn nhân lực chất lượng cao; là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ của cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, có vị thế nổi trội trong khu vực Đông Nam Á.

Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á; là điểm đến hấp dẫn toàn cầu; kinh tế, văn hóa phát triển đặc sắc, người dân có chất lượng cuộc sống cao; là hạt nhân của vùng TP. Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, cực tăng trưởng của cả nước; nơi thu hút các định chế tài chính và tập đoàn kinh tế quốc tế.

Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Đảng đoàn Quốc hội đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 và đã có thông báo về việc này. Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, cơ quan trong việc chủ động phối hợp với TP. Hồ Chí Minh để xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14. Theo dự kiến, dự thảo Nghị quyết sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp tới.

Tham gia ý kiến tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất cao về sự cần thiết xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14; ủng hộ các chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển cho Thành phố. Các đại biểu cũng cho ý kiến cụ thể về các nội dung của dự thảo Nghị quyết; các nội dung liên quan đến ngành, lĩnh vực của mình quản lý và đề nghị cần tiếp tục rà soát về mặt kỹ thuật, câu chữ…

Ủng hộ nội hàm của dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù với TP. Hồ Chí Minh

Theo Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Thành phố sẽ nghiên cứu, tiếp thu, rà soát, bổ sung các nội dung chính sách được các đại biểu nêu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo (ảnh: MPI)

Việc xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế, chính sách nhằm phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của cả nước; tạo điều kiện cho TP. Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, các ý kiến cơ bản ủng hộ sự cần thiết xây dựng Nghị quyết, ủng hộ nội hàm của dự thảo Nghị quyết, đồng thời đề nghị, các sở, ngành liên quan của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để rà soát các nội dung cụ thể, đưa ra các cơ chế, chính sách đặc thù, có trọng tâm, trọng điểm, đột phá.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với TP. Hồ Chí Minh để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, báo cáo các cấp có thẩm quyền theo quy định...”, Thứ trưởng nhấn mạnh/.